Martyno Jankaus ir Prūsų lietuvių tautinės kultūrinės veiklos atspindys "Varpo" puslapiuose (1889-1905)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Jankaus ir Prūsų lietuvių tautinės kultūrinės veiklos atspindys "Varpo" puslapiuose (1889-1905)
Alternative Title:
Reflections of national and cultural activities by Martynas Jankus and other prussian Lithuania people in the publications of newspaper "Varpas" (1889-1905)
In the Journal:
Knygotyra. 2009, t. 52, p. 70-89
Keywords:
LT
Jonas Basanavičius; Jonas Šliūpas; Martynas Jankus; Vincas Kudirka; Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Istorijos mokslas / History science; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTRusijos imperijai priklausiusioje Didžiojoje Lietuvoje 1864-1904 m. buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. 1889-1905 m. Prūsų Lietuvoje leistame ir skirtame Didžiajai Lietuvai "Varpe" buvo gvildenama tautiškumo situacija, analizuojamos lietuviškai kalbančių gyventojų skaičiaus mažėjimo, lietuvininkų nutautėjimo problemos, nagrinėjama lietuvininkų kultūrinė ir politinė veikla, apžvelgiami Prūsų ir Didžiosios Lietuvos lietuvių bendradarbiavimo ir jo trukdžių ypatumai. Remiantis "Varpe" spausdintais tekstais, atskleidžiamos Martyno Jankaus ir kitų lietuvininkų kultūrinio judėjimo dalyvių veiklos aspiracijos, analizuojamos svarbiausios to meto Prūsų Lietuvoje tautiškumo aktualijos, pateikiamas didlietuviams skirto leidinio požiūris į lietuvininkus. Prūsų Lietuva, lietuvininkų draugijos veikla didlietuvių buvo suvokta kaip tam tikra galimybė įgyvendinant savo tautines ir politines aspiracijas. XIX-XX a. sandūroje abipus Nemuno lietuvių integracijos problemiškumą sąlygojo kultūriniai, politiniai ir religiniai skirtumai. Kitokia nei Didžiojoje Lietuvoje politinė, ekonominė bei kultūrinė patirtis lėmė daugumos lietuvininkų lokalaus gyvenamosios erdvės tapatumą.Reikšminiai žodžiai: „Auszra“; „Varpas“; Martynas Jankus; Vincas Kudirka; Jonas Basanavičius; Jonas Šliūpas; „Birutė“; Tautiškumas; Prūsų Lietuva; Didžioji Lietuva.; Lithuanian periodicals „Auszra“; „Varpas“; Martynas Jankus; Vincas Kudirka; Jonas Basanavičius; Jonas Šliūpas; Auszra“; „Birutė“; Nationality; Lithuania minor; Prussian Lithuania; Lithuania major; Nacionality; Lithuanian historiography.

EN"Varpas" is the newspaper, published in the years 1889-1905 in the Prussian Lithuania (Lithuania Minor). It was intended for people from the Lithuania Major belonging to the Tsarist Russia at that time, where the Lithuanian language press in Latin letters was prohibited by the Empire government in 1864-1904. The main goals of the article are: to highlight the culture movement aspirations of Martynas Jankus as the most representative figure of Prussian Lithuanians (lietuvininkai), as well as other lietuvininkai culture movement members; to analyse the most important national actualities in Prussian Lithuania at that time; and to introduce the opinion about lietuvininkai way of living to the Lithuania Major people. The analysis of "Varpas" publications allows to do such conclusions: Lithuanians in Lithuania Major understood the Lithuanian culture societies in Prussian Lithuania as an appropriate possibility to realize their own national and political aspirations. Anyway, the integration process of all people from both Lithuanias, separated historically by the Nemunas river at that time, was very problematic because of a different political, confessional and cultural situation in the period of the end of the 19th-beginning of 20th Centuries here. The ideas of joint Lithuanian culture movement were first pointed by the most active lietuvininkai culture figures, including Martynas Jankus. On the other hand, the main part of common lietuvininkai people were defined locally by a conservative understanding of their living area, determined by different political, cultural and economic life experience as compared with the situation in Lithuania Major. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21266
Updated:
2019-07-07 19:22:37
Metrics:
Views: 43    Downloads: 14
Export: