Moksleivių kompetencijų ugdymas visuotinės istorijos pamokose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių kompetencijų ugdymas visuotinės istorijos pamokose
Alternative Title:
  • Vortrag "Förderung der Schülerkompetenzen in den Studen der Weltgeschichte"
  • The Development of pupils' competencies in the Historia Universalis lessons
In the Book:
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies.
Summary / Abstract:

LTIstorijos disciplina yra priskirta prie ugdymo disciplinų, kurių reikšmingumas puoselėjant jauno žmogaus socialinę kultūrą yra ypač pabrėžiamas, programų ir standartų įvade rašoma, kad istorijos, kaip mokomojo dalyko paskirtis – remiantis istorijos mokslo laisvėjimais, ugdyti ir brandinti moksleivį gyvenimui, t.y. ugdyti jo kompetencijas, kaip būtiną visavertiško gyvenimo sąlygą. Įgyvendinti šį tikslą yra esminis kiekvieno mokytojo darbo sritis. Tačiau konkrečiai nėra nurodyta, kokie turėtų būti taikomi metodai tiems tikslams pasiekti. Pasirinkti metodus ypač sudėtinga mokytojo darbe, nes dažniausiai metodo tikslingumas, ugdant kompetencijas, yra hipotezės lygyje. Šiame darbe pateikiami keli metodų taikymo pavyzdžiai ir tyrimų, kurių metu buvo siekiama nustatyti šių metodų taikymo naudingumą, rezultatai.Reikšminiai žodžiai: Socialinė kompetencija; Kompetencijų ugdymas; Aktyvūs mokymo metodai; ; Santrauka pateikta vokiečių kalboje ir ją reikėtų trumpinti.

ENThe subject of history is categorised as a subject, which is considered to be highly important while preserving person’s social culture. Curriculum and educational standards indicate that the purpose of the subject of history is to educate and prepare a pupil for life, that is, to develop his/her competencies preconditioning a full-life opportunities. It is the aim of every teacher to achieve this goal. However, kinds of methods that should be used to reach these goals are not specified. Teachers usually have difficulties choosing such methods, since purposefulness of a method, especially in developing competencies, is highly hypothesised. The present paper presents examples of applying methods and the results of the research, while aiming at determining the expedience of applying these methods.

ISBN:
9955201037
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6914
Updated:
2013-04-28 16:31:03
Metrics:
Views: 55
Export: