Studentų pasitenkinimo klinikine mokymo aplinka sąsajos su mokymąsi sąlygojančiais veiksniais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų pasitenkinimo klinikine mokymo aplinka sąsajos su mokymąsi sąlygojančiais veiksniais
Alternative Title:
Interfaces between the students satisfaction with the clinical learning environment and the learning factors
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2019, t. 29, Nr. 6, p. 183-189
Keywords:
LT
Aplinka; CLES; CLES klausimynas; Klinikinė praktika; Praktinio mokymosi aplinka; Praktinis mokymas(is); Slaugos studentai.
EN
CLES; Clinical learning environment; Clinical placement; Nursing students; Nursing students, CLES questionnaire.
Summary / Abstract:

LTTyrimu buvo siekiama įvertinti slaugos studijų programos studentų pasitenkinimo klinikinio mokymo aplinka sąsajas su mokymąsi sąlygojančiais veiksniais. Tyrime dalyvavo 381 studentas iš dviejų Šiaurės Vakarų Lietuvos regiono aukštųjų mokyklų, rengiančių slaugytojus. Studentai buvo neseniai atlikę klinikinę praktiką regiono ligoninėse. Taikytas klausimynas CLES (angl. Clinical Learning Environment and Supervision). Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė studentų buvo patenkinti neseniai baigta klinikine praktika. Studentų pasitenkinimas klinikine praktika buvo reikšmingai (p<0,05) susijęs su jų studijų metais, praktikos trukme, slaugytojo mentoryste ir individualiu mokymu. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research – to evaluate the interfaces between the satisfaction of the students of nursing study programmes with the clinical learning environment and the factors that influence their learning. Participants of the research are 381 students from two high schools of Western Lithuania regions. The students had been a recent clinical practice at a regional hospital. The questionnaire CLES (Clinical Learning Environment and Supervision) was used. The results of the study were demonstrated more than half of the students were satisfied. Students satisfaction of the clinical practice was related (p<0.05) with their study years, practice duration, with nurse mentorship and individual learning. [From the publication]

DOI:
10.35988/sm-hs.2019.124
ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86955
Updated:
2021-02-25 09:43:12
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: