Žvilgsnis iš atokiau

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvilgsnis iš atokiau
Alternative Title:
A Glance from further away
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2004-2012.
Pages:
3 t
Contents:
Pratarmė — JAV lietuvių teatro pradžia (1889-1899) — Amerika pirtyje Amerikoje — Dramaturgas ir teatralas Bronius Vargšas-Laucevičius — Juozo Vaičkaus dramos teatras Jungtinėse Amerikos Valstijose — Ilgintis prarastų namų: Atžalyno taku — Jurgis Blekaitis - režisierius ir poetas — Išvietintas aktorius. Minint Henriko Kačinsko 100 metų gimimo sukaktį — Lietuvių satyros teatro apžvalga — Lietuvos scenos darbuotojų sąjunga 1956-1972 — Modernistinė eksperimentinė scena — Nauja scenos mėgėjų karta — JAV ir Kanados lietuvių teatro festivaliai 1968-1990 — Apie laiką ir teatrą. Prof. Bronius Vaškelis atsako į žurnalistės Birutės Garbaravičienės klausimus — Sklaidant išeivijos lietuvių teatro puslapius. Prof. Bronius Vaškelis atsako į Dalios Kuizinienės klausimus — Bibliografinės nuorodos — Pjesių, statytų išeivijos teatruose, rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.T. 2, Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990.
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTPirmąją knygą sudaro išeivijos ir Lietuvos periodikoje skelbti ir dar nepublikuoti darbai apie Jurgį Baltrušaitį, senąją lietuvių literatūrą, lietuviškąją dramaturgiją, literatūrą, kurtą išeivijoje bei sovietinėje Lietuvoje. Antroje knygoje yra skelbiami B. Vaškelio straipsniai, skirti lietuvių išeivijos teatro istorijai. Tai iki šiol Lietuvoje yra plačiau netyrinėta tema, naujoji knyga pristato šiuos lietuviškojo teatro egzilyje etapus: lietuvių teatro JAV pradžią 1889–1899 m., lietuvių satyros teatro apžvalgą, lietuvių dramos teatro veiklos ir sambūrių Čikagoje 1949–1990 m. svarbiausius aspektus. Dalis knygos straipsnių yra skirta dramaturgų, režisierių, aktorių personalijoms – Broniui Vargšui – Laucevičiui, Jurgiui Blekaičiui, Henrikui Kačinskui, ilgesnį ar trumpesnį laiką išeivijoje gyvavusiems teatriniams sambūriams ir organizacijoms, taip pat iki šiol netyrinėtai Juozo Vaičkaus teatro veiklai JAV, Amerikos pirtyje pastatymų istorijai Amerikoje. 2004 m. išleistas straipsnių rinkinys buvo skirtas lietuvių literatūros istorijai. Trečiąjį straipsnių rinkinį sudaro išeivijoje ir Lietuvoje skelbti tekstai apie lietuvių išeivių teatrą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Vokietijoje, pavienius aktorius ir režisierius, lietuvių rašytojus ir jų kūrinius, paties autoriaus prisiminimai ir jausmai, užplūdę grįžus Lietuvon.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių išeivijos teatro istorija; Dramos teatras; Satyros teatras; Režisieriai; Aktoriai; Repertuaras; Recepcija.

ENThis is the book of articles by literary and theatre critic Bronius Vaškelis. This book contains articles by B. Vaškelis about the history of Lithuanian émigré theatre. This is a field that has not been widely studied in Lithuania up to now. The new book presents the following aspects of Lithuanian theatre in exile: the beginnings of Lithuanian theatre in USA, 1889–1899; a review of Lithuanian satirical theatre; an outline of the most important events in Lithuanian drama and the Chicago theatre group 1949–1990. Some of the articles in the book concentrate on personalities in the world of dramaturgy, directing and acting: Bronius Vargšas-Laucevičius, Jurgis Blekaitis, and Henrikas Kačinskas. Other articles in the book concentrate on theatre groups and organisations abroad, which survived for varying lengths of time; and on another heretofore unstudied aspect: Juozas Vaičkus’ theatrical activity in the US, and the history of productions of “Amerika pirtyje” in USA. This collection of articles was published in 2004 as a contribution to the history of Lithuanian literature.

ISBN:
9955601213 (t. 1); 9955601906 (t. 2); 9789955343691 (t. 3)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6850
Updated:
2020-09-18 23:26:24
Metrics:
Views: 41
Export: