Didysis apakimas : tendencija ar naivumas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didysis apakimas: tendencija ar naivumas?
Alternative Title:
Great blindness: is it a tendency or naivety?
In the Journal:
Istorija [History]. 2011, Nr. 82, p. 24-27
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Albertas Zalatorius; Alvydas Jokubaitis; Antanas Merkys; Bronius Vaškelis; Ernestas Galvanauskas; Giedrius Janauskas; Justas Paleckis; Liudas Gira; Mindaugas Tamošaitis; Nijolė Maslauskienė; Salomėja Nėris; Steponas Kairys; Vincas Krėvė-Mickevičius; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas M. Tamošaičio monografijoje „Didysis apakimas: lietuvių rašytojų kairėjimas 4-ajame XX a. dešimtmetyje“ pateiktas požiūris į lietuvių rašytojų pozicijos kaitos Sovietų Sąjungos atžvilgiu rūpimu laikotarpiu problemą, kurios negalima nagrinėti, neįsigilinus į politikos teoriją. Praktinis, teorinis ir meninis požiūris į politiką skiriasi, nes nevienodas praktikų, teoretikų, menininkų politikos supratimas. Politiniam gyvenimui būtinas nuolatinis praktikų, teoretikų, menininkų įtakos sferų subalansuotas pasidalijimas. Bet koks išsibalansavimas šioje srityje gresia politinėmis pertrubacijomis, kas atsitiko Lietuvoje XX a. 4-ajame dešimtmetyje. B. Vaškelio suformuluota termino kairėjimas samprata atribojo nuo pirmosios Lietuvos Respublikos partinės sistemos socialdemokratus. P. Cvirkos, V. Krėvės-Mickevičiaus, S. Nėries ir kitų žymių lietuvių rašytojų atsiradimo sovietų stovykloje negalima tapatinti. Čia pasitaikė daug panašumų, bet egzistavo ir skirtumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1929-1940; Albertas Zalatorius; Alvydas Jokubaitis; Antanas Merkys; Bronius Vaškelis; Ernestas Galvanauskas; Giedrius Janauskas; Justas Paleckis; Kairėjimas; Lietuvių rašytojų draugija; Lietuvos komunistų partija; Liudas Gira; Mindaugas Tamošaitis; Nijolė Maslauskienė; Petras Cvirka; Pranas Dailidė; Rašytojai; Salomėja Nėris; Sovietinė aneksija; Sovietinė propaganda; Sovietų okupacija; Steponas Kairys; Tarpukario inteligentija; Valstiečiai liaudininkai; Vincas Krėvė-Mickevičius; Zenonas Butkus; „Scientia“; 1929-1940; Albertas Zalatorius; Alvydas Jokubaitis; Antanas Merkys; Bronius Vaškelis; Ernestas Galvanauskas; Giedrius Janauskas; Interwar intelligentsia; Justas Paleckis; Left movement; Lithuania; Lithuanian Association for Writers; Lithuanian Communist Party; Liudas Gira; Mindaugas Tamošaitis; Nijolė Maslauskienė; Peasant populists; Petras Cvirka; Pranas Dailidė; Salomėja Nėris; Soviet Annexation; Soviet occupation; Soviet propaganda; Steponas Kairys; Vincas Krėvė-Mickevičius; Writers; Zenonas Butkus; „Scientia“.

ENIn the 4th decade of the 20th century the increase of the Soviet Union's influence was noticeably felt in Western Europe. However, while estimating complicated geopolitical changes of that period it would be erroneous to assume that the countries of the world, considering Nazism as their formidable enemy, adopted a more lenient position towards communism. The stance of Paris and London towards Moscow in the 4th decade of the 20th century was not consistent. It changed depending upon transformations of the geopolitical situation in Europe. During this period, a part of Western intelligentsia also felt some sympathy towards the Soviets, and this was conditioned, to some extent, by the seeming pacifistic policy of the Soviet Union (only in the first half of the 4th decade) and Moscow's active propaganda of "a social way of life". However, there were deeper causes which lay in the very nature of artistic intelligentsia and its attitude towards politics. In order to investigate how Lithuanian writers' attitude towards the Soviet Union changed during this period, we should take a closer look at the theory of politics. Practical, theoretical and artistic attitude towards politics differs just as differs the understanding of politics by practitioners, theoreticians and artists.Balanced distribution of the spheres of influence by the above mentioned groups of people is relevant for political life. Any imbalance in political life may lead to political perturbations; this is what happened in Lithuania in the 4th decade of the 20th century. Some literary people who analysed the change in Lithuanian writers' political orientation, also lacked a proper understanding of the theory of politics. Therefore, the conception of the term "turning left" (i.e. becoming more radical), coined by B. Vaškelis, dissociated social democrats from the party system of the Republic of Lithuania. P. Cvirka's, V. Krėvė-Mickevičius', S. Nėris' and other famous Lithuanian writers' appearance in the Soviet camp should not be treated in the same way. Next to many similarities, there existed differences. [text from author]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29769
Updated:
2018-12-17 13:00:07
Metrics:
Views: 61    Downloads: 46
Export: