Petras Cvirka (1909-1947)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petras Cvirka (1909-1947)
In the Book:
Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Kn. 2 / sudarytojas Rimantas Skeivys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 505-546
Keywords:
LT
Vilkija; Lietuva (Lithuania); Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTVienas iškiliausių trečiafrontininkų sambūryje yra talentingas neturtingų Lietuvos kaimo žmonių gyvenimo vaizduotojas Petras Cvirka. [...] Rašyti Cvirka pradėjo dar mokydamasis Vilkijoje. Pirmuosius kūrinėlius - eilėraščius, vaizdelius, žinutes, feljetonus, apsakymus - skelbė laikraščiuose ir žurnaluose "Sargyba", "Aitvaras", "Lietuvos žinios", "Jaunimas", "Socialdemokratas", „Kultūra", siuntė Amerikos lietuvių "Vienybei" ir "Tėvynei", sulaukdamas iš pastarųjų vieno kito dolerio. Literatūriniu debiutu laikomas eilėraštis "Be laimės", publikuotas 1924 m. birželio 19 d. žurnale "Trimitas". Persikėlęs į Kauną, per keletą metų Cvirka paskelbė apie 150 eilėraščių, per 20 lyrinės prozos kūrinių. Vis dėlto jauną poetą išgarsino ne tiek eilėraščiai, kiek su jais susijęs skandalas. Dėl nepagarbos religijai pirmoji Cvirkos knyga - eilėraščių rinkinys "Pirmosios mišios" (1928), išleistas „Žiburėlio" draugams padedant, supykdė Kauno arkivyskupijos kuriją, ji buvo uždrausta platinti, tiražą konfiskavo cenzūra. [Iš straipsnio, p. 505-506]Reikšminiai žodžiai: Petras Cvirka; Rašytojai; Petras Cvirka; Writers.

ISBN:
9786094250415
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90498
Updated:
2022-01-31 10:08:35
Metrics:
Views: 33
Export: