Nepilnamečių merginų teigiamą požiūrį į prostituciją sąlygojanti šeimos struktūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečių merginų teigiamą požiūrį į prostituciją sąlygojanti šeimos struktūra
Alternative Title:
Family structure determining positive juvenile attitude to prostitution
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 45-49
Keywords:
LT
Šeima / Family; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSociologinių tyrimų duomenys rodo, kad kas aštuntas dešimtas jaunas žmogus Baltijos šalyse tiesiogiai buvo susidūręs su prekyba moterimis, bandymu įtraukti jas į prostituciją. Prostitucija – nusikalstama veikla, į kurią nepilnametės dažniausiai įtraukiamos apgaule ar prievarta. Vertimasis prostitucija turi itin neigiamą poveikį nepilnamečių prostitučių gyvenimo kokybei. Straipsnyje pristatomi svarbesni 2004 m. atlikto Lietuvos nepilnamečių merginų požiūrio į prostituciją tyrimo duomenys, kurie gretinami su tirtų merginų šeimų struktūra. Šie duomenys gauti taikant individualių standartizuotų pokalbių metodą. 224 tyrėjai interviu metodu apklausė 924 respondentes. Tyrimas parodė, kad daugelio tirtų nepilnamečių merginų požiūris į prostituciją yra teigiamas. Daugiau nei pusė apklaustų merginų manė, kad prostitucija gali garantuoti moters materialinę gerovę, ketvirtadalis – kad prostitutė gali būti gerbiama, turėti artimų meilės (šeimos) santykių ir laimingų vaikų. Tyrimas taip pat atskleidė, kad palankiausiai prostituciją vertina merginos, kilusios iš nepilnų, etniškai mišrių, persikėlusių iš mažesnio miestelio į didmiestį šeimų, kurių motinos išsilavinimas aukštesnis nei tėvo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Merginos; Nepilnamečiai; Prostitucija; Šeima; Ugdymas.

ENSociological research data indicate that every eight or tenth youngster in the Baltic countries have directly encountered human trafficking in women and attempts to get them involved in prostitution. Prostitution is a criminal activity and adolescents are usually tricked or forced into it. The practice of prostitution has a particularly negative impact on the quality of life of adolescent prostitutes. The article presents the data of the 2004 research on the attitudes toward prostitution among adolescent girls in Lithuania, and compares it to the family structure of the surveyed girls. These data were obtained by applying the method of individual standardised conversations. 224 researchers interviewed 924 respondents. The research shows that many of the girls have positive attitude towards prostitution. More than half of the respondents thought that prostitution can ensure material welfare of a woman, while one-fourth of respondents believed that prostitutes can be respected, have intimate (family) relations and happy children. The research also shows that prostitution is viewed most favourably by girls from incomplete, ethnically mixed families, families that have moved to a city from smaller towns, as well as families in which mothers have higher education than fathers.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6792
Updated:
2018-12-20 23:07:02
Metrics:
Views: 43    Downloads: 13
Export: