Social entrepreneurship in rural development of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social entrepreneurship in rural development of Lithuania
Alternative Title:
Socialinis verslumas Lietuvos kaime
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 2, p. 157-165
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama tyrimo problema yra sietina su socialinio verslumo Lietuvos kaimo plėtroje svarba. Tyrimo tikslas – numatyti socialinio verslumo reiškinio tendencijas Lietuvoje, pristatyti sėkmės pavyzdžių ir pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti socialus verslumo situaciją kaimo vietovėse. Socialinis verslumas yra tik besivystantis Lietuvoje tiek politinių teisinių dokumentų prasme, tiek praktiniais verslo pavyzdžiais. Jaunimo verslumo Lietuvos aukštosios mokyklose tyrimo duomenys leidžia teigiamai vertinti verslumo plėtros potencialą ir jaunų verslių žmonių galimybes kurti verslą. Lietuvoje socialinis verslumas reikalauja tiek mokslinio dėmesio, tiek praktinių sprendimų, susijusių su sąlygų šiam verslui gerinimu. Kaimo vietovės yra potenciali terpė vystytis šeimos verslui, ypač įtraukiat jaunus žmones į socialines veiklas, tačiau reikalauja dar nemenkų pastangų tiek tobulinant verslo aplinką, tiek motyvuojant gyventojus užsiimti tokiu verslu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antrepreneriai; Kaimo plėtra; Socialinis verslumas; Šeimos verslas; Šeimos verslasantrystė; Entrepreneurs; Family business; Rural development; Social entrepreneurship.

ENThe research problem lays upon disclosing the importance of role of social entrepreneurship in rural development of Lithuania. The paper thė tendencies of social entrepreneurship in Lithuania, to present successful examples of such business for providing recommendations how to improve sit-uation in rural areas in terms of social entrepreneurship development. Lithuanian government has made some steps towards development of social enterprises, social entrepreneurship, and social in-novation, but the a lot remains to be improved. The roots of family business go back only above 20 years and have rather poor traditions in Lithuania. It is tightly related to rural areas especially than agriculture economies are acting as family farms with potential of young social businesses. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.12.
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67602
Updated:
2020-02-27 14:25:59
Metrics:
Views: 41    Downloads: 8
Export: