Principo "iš apačios į viršų" raiška rengiant, priimant ir įgyvendinant kaimo vietovių pokyčių valdymo strateginius sprendimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Principo "iš apačios į viršų" raiška rengiant, priimant ir įgyvendinant kaimo vietovių pokyčių valdymo strateginius sprendimus
Alternative Title:
Expression of the principle "bottom up" organising, taking and realizing the strategical desicions of changes management of rural areas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 6-14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimas; Kaimo vietovių pokyčiai; Plėtra; Politinė komunikacija; Principas „iš apačios į viršų“; Savivalda; Sprendimų priėmimas; Vietos plėtros veikėjai; Changes of rural areas; Decision making; Development; Political communication; Principle „bottom up“; Rural development actors; Self governance.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo vietovių pokyčiai; Politika / Politics; Principas iš apačios į viršų; Ekonomikos plėtra / Economic development; Valdymas / Management; Vietos plėtros veikėjai.
Summary / Abstract:

LTKaimo vietovių pokyčių valdymas pačių kaimo gyventojų iniciatyvomis įgauna vis didesnę reikšmę. Kaimo plėtros veikėjai diferencijuojasi pagal kaimo vietovių pokyčių valdymo tikslus, funkcijas bei galimybes daryti įtaką tam tikriems strateginiams sprendimams. Pokyčių valdymas pagal principą „iš apačios į viršų“ leidžia vietos plėtros veikėjams tam tikrais metodais ir priemonėmis spręsti vidines kaimo problemas, neišeinant iš kaimo teritorijos ribų. Tyrimo tikslas – pagrįsti principo „iš apačios į viršų“ raišką rengiant, priimant ir įgyvendinant kaimo vietovės pokyčių valdymo strateginius sprendimus. Straipsnyje atskleisti principo „iš apačios į viršų“ raiškos požymiai, nustatyti vietos plėtros veikėjai bei priemonės, kuriomis jie valdo pokyčius kaimo vietovėse. Taip pat nustatyti metodai šioms priemonėms panaudoti, išanalizuoti vietos plėtros veikėjų gebėjimai tinkamai išnaudoti visas kaimo vystymo valdymo pagal principą „iš apačios į viršų“ galimybes. Tyrimas buvo atliekamas Kretingos rajone. [Iš leidinio]

ENThe management of changes of rural areas becomes increasingly important because of initiative of the rural people. The characters of rural development differentiate according to goals, functions and capabilities of the management of changes of rural areas to influence certain strategic decisions. The management of changes following to the principle "bottom up" enable the characters of rural development to solve the internal problems of the rural by methods and means, without leaving the rural areas. The objective of this article is to motivate the expression of the principle "bottom up" organising, taking and realizing the strategical desicions of management of changes of rural areas. The features of expression of the principle "bottom up" are disclosed and the characters of local development and means, by which they manage the changes in rural areas, are determined in this article. What is more, the methods were determined to use these means, the abilities of characters of local development were analyzed to make proper use of all opportunities of the management of rural development according to the principle "from bottom to top". The survey was conducted in selected pilot location – the district of Kretinga. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67422
Updated:
2020-06-03 18:08:00
Metrics:
Views: 26    Downloads: 10
Export: