Žemės nuosavybės formos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės nuosavybės formos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Alternative Title:
Forms of land-ownership in the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 36, p. 48-58
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Žemės nuosavybė; Feodalinė žemėvalda.
EN
Grand Duchy of lithuania; Land-ownership; Feudal land ownership.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeninės ir valstybinės santvarkos ekonominis pagrindas buvo feodalinė žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės teisės ir jos formų mokslinė analizė svarbi daugeliui viduramžių Lietuvos visuomenės, valstybės ir teisės istorijos problemų tyrinėti. Straipsnyje mėginama aprėpti visas XIV-XVIII a. LDK egzistavusias žemės nuosavybės formas siekiant atskleisti pagrindinius jų bruožus, raidos tendencijas ir ypatybes, palyginti su žemės nuosavybės formomis kitose viduramžių Europos šalyse. Išanalizavus išlikusius istorijos šaltinius daromos išvados: 1) žemės nuosavybės formų įvairovė buvo būdingas feodalinės LDK teisės bruožas; 2) žemės nuosavybės formų atsiradimo sąlygos, raidos tendencijos ir jų svarba hierarchinėje žemės nuosavybės sistemoje LDK skyrėsi nuo kitų viduramžių Europos valstybių; 3) LDK XIV-XVI a. pirmojoje pusėje pagrindinė feodalinės žemės nuosavybės forma buvo tėvonija (alodas), pamažu evoliucionavusi vakarietiškojo feodo link; 4) LDK beneficinių žemių pavertimas leninėmis žemėmis, taip pat tėvoninės ir leninės žemės nuosavybės suartėjimas sąlygojo ankstoką jų susiliejimą XVI a. viduryje; 5) silpnėjančios didžiojo kunigaikščio valdžios ir vadinamosios bajorų demokratijos įsigalėjimo sąlygomis XVI a. viduryje didžiojo kunigaikščio domenas evoliucionavo savininko teisių suvaržymo ir valstybinės bei valdovo (sosto) nuosavybės atribojimo link; 6) LDK didelę reikšmę turėjo korporacinė (kolektyvinė) Bažnyčios, valstiečių ir miestiečių žemės nuosavybė.

ENThe economic basis of the social and state system of the Grand Duchy of Lithuania (GDoL) was feudal land ownership, therefore scientific analysis of the land ownership law and its forms play important role in researching great majority of the issues of the medieval Lithuanian society, state and law history. An attempt is made in the article to cover all the land ownership forms that existed in the GDoL in 14th - 18th Centuries in order to reveal their main features, development trends and peculiarities, to compare with the land ownership forms in other medieval countries in Europe. Having analysed the surviving historical sources, the following conclusions are made: 1) variety of land ownership forms was characteristic feature of the feudal law of the GDoL; 2) the conditions of the origin of the land ownership forms, their development trends and importance in the hierarchical system of land ownership in the GDoL differed from other medieval countries in Europe; 3) The main feudal land ownership form in the GDoL in the 14th - first half of 16th Century was patrimony (allod), which was gradually changing towards the Western fief; 4) conversion of the benefice lands in the GDoL into fief lands, as well as allod and fief land ownership forms growing closer determined their slightly early merger in the mid-16th Century; 5) under the weakening power of the Grand Duke and entrenchment of the so-called gentry democracy in the middle 16th Century the domain of the Grand Duke was developing towards restriction of owner's rights and separation between the state and governor's (throne) ownership; 6) corporate (collective) land ownership by the Church, peasants and town folks played an important role in the GDoL.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40358
Updated:
2022-01-17 10:47:58
Metrics:
Views: 36    Downloads: 13
Export: