Nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos raida ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepriklausomos Lietuvos buhalterinės apskaitos raida ir problemos
Alternative Title:
Stages of development and problems of Lithuanian accounting system (1990-2005)
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos buhalterinės apskaitos raida nuo 1990 iki 2005 metų. Išskiriami buhalterinės apskaitos sistemos pertvarkymo etapai (apskaitos pertvarkymo būtinybės 1990-1991 m.; normatyvinių aktų priėmimo 1992-1995 m.; normatyvinių aktų diegimo ir jų tobulinimo 1996-2001m.; integravimo į Europos apskaitos sistemą 2001-2005 m.) pagal rinkos ekonomikos poreikius, kuriuose buvo sprendžiami tuo metu iškilę klausimai. Vertinamas Respublikos Vyriausybės ir profesinių apskaitos organizacijų indėlis kuriant Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemą. Nagrinėjamos svarbiausios Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemos problemos integruojantis į Europos Sąjungos apskaitos sistemą, t.y. buhalterinės apskaitos specialistų rengimo, apskaitos disciplinų dėstytojų klvalifikacijos kėlimo, apskaitos terminų ir sąvokų žodyno rengimo, apskaitos problemų mokslinių tyrimų būtinumo, buhalterinio profesijos prestižo didinimo ir kt.Reikšminiai žodžiai: Buhalterinės apskaitos sistema; Normatyviniai aktai; Nacionaliniai verslo ir apskaitos standartai; Buhalterinė apskaita; Apskaitos sistemos; Apskaitos raida.

ENThe article analyzes the evolution of Lithuanian bookkeeping from 1990 to 2005. The stages of reorganization of the bookkeeping system are distinguished (the necessities of accounting reorganization in 1990-1991; the adoption of normative acts in 1992-1995; the implementation and improvement of normative acts in 1996-2001; the integration into the European accounting system in 2001-2005) according to market economy needs, where the questions arisen at that time were solved. An input of the Government of the Republic and professional accounting organizations in the creation of the Lithuanian bookkeeping system is assessed. The principal problems of the Lithuanian bookkeeping system while integrating into the European Union accounting system are analyzed, i.e. the preparation of accounting specialists, the qualification improvement of the lecturers of accounting disciplines, the preparation of accounting terminology and vocabulary of concepts, the necessity of scientific researches on accounting problems, an increase in the prestige of the bookkeeper’s profession, etc.

ISBN:
9955-9841-0-4
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6633
Updated:
2013-04-28 16:27:58
Metrics:
Views: 39
Export: