Viešasis sektorius Lietuvoje : buhalterinės apskaitos sistema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis sektorius Lietuvoje: buhalterinės apskaitos sistema
Alternative Title:
Public sector in Lithuania: accounting system
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2010, Nr. 1/2, p. 65-72
Keywords:
LT
Buhalterinė apskaita; Buhalterinės apskaitos sistemos; Metinės ataskaitos; Viešasis sektorius; Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; Viešsis sektoriaus.
EN
Accountability of public sector; Accounting; Annual report; Public sector accounting systems; The public sector.
Summary / Abstract:

LTViešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos sistema turi būti kuriama remiantis bendraisiais apskaitos principais. Lietuvos viešajame sektoriuje bendrųjų apskaitos principų taikymas nebuvo numatytas jokiuose teisės aktuose. Pirmą kartą taikyti bendruosius apskaitos principus viešojo sektoriaus subjektams numatyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (2007 m. birželio 26 d.). Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos sistemos tikslas – teikti vidaus ir išorės informacijos vartotojams tikrą ir teisingą informaciją apie subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei kitus reikšmingus dalykus. Visi viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti metinių ataskaitų rinkinius, kuriuos galima suskirstyti į du lygius – žemesniojo ir aukštesniojo lygio. Žemesniojo lygio ataskaitų rinkinį privalo sudaryti kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas ir subjektų grupė, o aukštesniojo lygio ataskaitų rinkinį sudaro valstybė ir savivaldybės. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodyta, kad finansinės ataskaitos turi būti sudaromos, kad teisingai parodytų viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą ir pinigų srautus. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinį sudaro penkios ataskaitos. Metinių biudžetų ataskaitų rinkinį sudaro žemesniojo ir aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitos. Abiejų lygių biudžeto vykdymo ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad jose pateikta informacija būtų suprantama, svarbi, reikšminga, patikima, nešališka ir palyginama.

ENReorganization of Lithuanian public sector accounting system started nearly 10 years later than reorganization of accounting system in the private sector. Furthermore, first changes in the public sector’s accounting system were based on the same planned regulated old fashioned accounting system. The public sector accounting system should be based on generally accepted accounting principles. To apply the accrual basis in the public sector entities is particularly important. Application of accrual basis would improve governance and use of the state resources, it also would facilitate the implementation of consistent financial control at all levels of governance. Public sector entities are supposed to prepare annual set of financial statements, which may be grouped in two levels: lower-level (this set of financial statements must be prepared by each single public sector entity or group of public sector entities) and upper-level ( set of financial statements must be prepared by the state and municipalities). Both levels annual financial statements has to be prepared in a way that contain information which is understandable, reliable, relevant, comparable and accordingly to which users of financial information should be able to evaluate objectively transactions of past, current and future periods and should be able to take the right economic decisions. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26415
Updated:
2013-06-03 09:42:29
Metrics:
Views: 52
Export: