Architektūros mokymas senuosiuose Kražiuose XVII a.-XIX a. I pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros mokymas senuosiuose Kražiuose XVII a.-XIX a. I pusėje
Alternative Title:
Studies of architecture in Kražiai Jesuit College in 17th-19th centuries
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 36, p. 21-31. Kražiai amžių sandūroje
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti mažai žinomą specifinę Kražių, kurie laikomi vienu iš ryškiausių mokslo ir švietimo židinių Lietuvoje, architektūrinės praeities sritį – architektūros edukaciją, jos bruožus dviem raidos etapais: jėzuitiškuoju ir nuo 1773 m., kai, panaikinus jėzuitų ordiną, Lietuvos švietimo tinklo administravimą perėmė Edukacinė komisija. Kražiuose, kaip ir visoje LDK jėzuitų švietimo sistemoje XVII-XVIII a., buvo laikomasi visoms Europos jėzuitų edukacijos institucijoms privalomų studijų nuostatų, o civilinės ir karinės architektūros specialistai buvo vadinami matematikos profesoriais. Matematikos kurso turinys nebuvo tiksliai apibrėžtas, tad profesorius savo nuožiūra galėjo praplėsti dėstomą dalyką (pvz. supažindinti su statybos principais). XVII-XVIII a. dėstė profesoriai J. Drevsas, Vl. Dziahilevičius, K. Matelakovskis. Nuo XVIII a. 4-ojo deš. pradėtas akcentuoti praktinis ugdymas, sustiprėjo dėmesys fizikos ir matematikos dėstymui; prasiplėtė matematikos mokslų turinys, architektūra pradėjo formuotis kaip atskiras kursas. Tuo laikotarpiu dėstė T. Žebrauskas, P. Kareau, J. Olendzkis, A. Rimkevičius, S. Jurevičius. Po jėzuitų ordino panaikinimo 1773 m. daugelis išsilavinusių buvusių kolegijų profesorių liko dėstyti; reformavus švietimo sistemą, mokymo programose atsirado architektūros dalykas (numatyta dėstyti piešimą, statybos kursą, vesti praktinius topografinio piešimo užsiėmimus ir kt.). Pojėzuitiškuoju laikotarpiu Kražiuose dėstė 9 eksjėzuitai, tarp jų M. Velička, K. Kamiesnkis, J. Sabaliauskas.Reikšminiai žodžiai: Matelakovskis, Kazimieras; Olendzkis, Juozapas; Kražiai; Dėstymas.

ENThe purpose of the article is to provide an overview of the little known specific area of architectural past of Kražiai deemed one of the most prominent hearths of science and education in Lithuania – architectural education and its features during two stages of evolution: the Jesuit period and from 1773 after the collapse of the Jesuit order when administration of the Lithuanian educational system was taken over by the Educational Commission. Kražiai as well as the entire GDL Jesuit educational system of the 17th-18th centuries followed study principles mandatory for all European Jesuit educational institutions and specialists of civil and military architecture were referred to as professors of mathematics. The content of the course in mathematics was not clearly defined, so a professor could expand the subject taught (e.g. introduce principles of construction). Starting from the 1730s focus was placed on practical education paying more attention to teaching of physics and mathematics with the expanded content of mathematics subjects and architecture shaped as a separate course. During this period well known mathematician, astronomer and architect Žebrauskas, architects and mathematicians F. Kareau. J. Olendzki, A. Rimkevičius were teaching in the College. Since 1773 when the schooling in former Kražiai Jesuit College was run by a secular Educational Commission the studies of civil architecture and outbuildings constructions was introduced into the curricula. Most professors who lectured architecture in Kražiai were qualified and famous Lithuanian architects.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16
Updated:
2018-12-17 11:31:16
Metrics:
Views: 83    Downloads: 21
Export: