Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų ypatumai
Alternative Title:
  • Specific features of intellectual property infringements in electronic space
  • Peculiarities of intelectual property infringement in cyberspace
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 29-36
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų samprata, formos bei ypatumai, akcentuojant jų skirtumus nuo tradicinių intelektinės nuosavybės formų pažeidimų iki specifinių veikų, kurios gali pažeisti tik intelektinę nuosavybę elektroninėje erdvėje. Intelektinė nuosavybė elektroninėje erdvėje – kompiuterių tinkluose ir internete – neretai yra labiau pažeidžiama negu įprastoje aplinkoje, kadangi elektroninėje erdvėje padarytų pažeidimų kaštai yra itin menki, apskritai nėra jokių papildomų kaštų tą patį pažeidimą kartojant. Be to, elektroninėje erdvėje padarytų intelektinės nuosavybės pažeidimų neigiamos pasekmės taip pat yra didesnės, kadangi daugelis tokių pažeidimų yra globalūs (pažeidimą padarius Lietuvoje, neteisėtomis intelektinės nuosavybės elektroninėmis kopijomis gali naudotis beveik viso pasaulio vartotojai) ir momentiniai (neteisėtų kopijų platinimas elektroninėje erdvėje yra iš esmės momentinis), todėl žala gali būti nepalyginamai didesnė, nei tradicinių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų padaryta žala. Straipsnio tikslas – nustatyti pagrindinius tokių pažeidimų bruožus, išnagrinėti jų reglamentavimą, tinkamumą ir tobulinimo galimybę. Straipsnio išvadose parodoma būtinybė tobulinti intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje pažeidimų reglamentavimą, atsižvelgiant į didelį šių pažeidimų pavojingumą, taip pat būtinybę nustatyti atsakomybę už specifines tik elektroninėje erdvėje įmanomas veikas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intelektinė nuosavybė; Intelektinės nuosavybės pažeidimai elektroninėje erdvėje; Intellectual property; Infringement of intellectual property in cyberspace.

ENThe article analyzes the concept, forms, and specific features of violations of intellectual property in electronic space, emphasis is given to the differences between such acts and violations forms of traditional intellectual property up to specific acts, which can violate intellectual property only in electronic space. Intellectual property in electronic space – computer networks and internet – often is more vulnerable than in usual environment, because the costs of violations committed in electronic space are negligible, in essence, there are no additional costs in repeating the same violation. Besides, the negative consequences of violations of intellectual property committed in electronic space are also more significant, because many of such violations are global (if violation took place in Lithuania, illegal electronic copies of intellectual property are accessible to users from all around the world) and instant (distribution of illegal copies in electronic space in essence is instant), thus damage can be significantly bigger than damage done by traditional violations of intellectual property. The goal of the article is to define main features of such violations, examines their regulation, relevance and ways for improvement. The conclusions of the article demonstrate the need to improve regulation of intellectual property violations in electronic space, by taking into consideration high danger posed by these violations, also the need to define responsibility for specific activities, possible only in electronic space.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6616
Updated:
2018-12-17 11:49:24
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: