Conceptual modelling of construction and real estate crisis with emphasis on comparative qualitative aspects description

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptual modelling of construction and real estate crisis with emphasis on comparative qualitative aspects description
Alternative Title:
Statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus krizės konceptualus modeliavimas, ypatingą dėmesį kreipiant lyginamųjų kokybinių aspektų aprašymui
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2010, vol. 9, no. 1 (19), p. 42-61
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTTyrimai rodo, kad per paskutinius dešimtmečius gyventojų materialinė gerovė ir standartai stipriai išaugo, o gyvenimo džiaugsmas - ne. Taip pat tyrimai rodo, kad draugai, artimieji, bendruomenė, gyvenimo ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, susieti su gyvenimo prasme ir vedantys gyvenimo prasmės įgyvendinimo link daro senojo kontinento gyventojus laimingesniais. Tradicinė statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus krizės valdymo analizė grindžiama ekonominiais, teisiniais, instituciniais ir politiniais aspektais. Socialiniams, kultūriniams, etiniams, psichologiniams, religiniams, demografiniams, dvasiniams, su švietimu susijusiems ir kitiems krizės valdymo aspektams skiriama mažiau dėmesio. Taip pat mažokai nagrinėjama, kaip ekonominė krizė pagilina socialines, kultūrines, etines, psichologines, demografines, dvasines ir kitas visuomenės problemas, o šios savo ruožtu neigiamai veikia ekonominę krizę. O kaip tik šios visuomenės problemos yra ne mažiau svarbios, kaip ekonominė krizė. Norint integruotai išnagrinėti statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus krizės valdymo gyvavimo ciklą, būtina kompleksiškai analizuoti šį ciklą remiantis visapusiška kriterijų sistema. Autoriai sukūrė nekilnojamojo turto sektoriaus krizės valdymo modelį, kuris sudarytas iš šešių etapų. Kadangi tyrimo metu analizuojama didžiulė statybos ir nekilnojamojo turto šaka, todėl suprantama, kad visiems pasiektiems tyrimo rezultatams aprašyti straipsnio apimties neužteks. Todėl modelis iliustruojamas, aprašant jo pirmąjį etapą. Aukščiau paminėti ir kiti klausimai detaliau analizuojami straipsnyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alternatyvos; Konceptualus modeliavimas; Nekilnojamasis turtas; Pasaulinės vystymosi; Statyba; Subalansuotas krizės valdymas; Tendencijos; Alternatives; Conceptual modelling; Construction; Global development trends; Lithuania; Real estate; Sustainable crisis management.

ENResearch shows that the material welfare and living standards of people have increased in the last decades, yet joie de vivre has not. Research also determines that friends, family, community, the purport of life, and long term goals, which are associated with values and lead to achievement of these values, make inhabitants of the Old Continent happier. The traditional analysis of construction and real estate crisis management is based on economic, legal, institutional, and political aspects. Social, cultural, ethical, psychological, religious, demographic, state of mind, educational and other aspects of crisis management receive less attention. Insufficiently analysed is also the impact of economic crisis on aggravation of social, cultural, ethical, psychological, demographic, state of mind, and other problems of society, which, in their turn, make negative impact on the economic crisis. These problems of society are, however, equally important as the economic crisis. In order to make integrated analysis of the lifecycle of construction and real estate crisis management, such cycle must be analysed as a complex using a thorough system of criteria. The authors have developed the Model for Construction and Real Estate Crisis Management, which includes six stages. Since the research analyses a huge branch of construction and real estate, the article will obviously not be able to cover all the research results. Therefore, the model is illustrated by describing its first stage. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65947
Updated:
2020-12-17 20:18:58
Metrics:
Views: 15
Export: