Želdynų įtaka gyvenimo kokybei ir būsto kainai Vilniuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Želdynų įtaka gyvenimo kokybei ir būsto kainai Vilniuje
Alternative Title:
Influence of greenery on life quality and dwelling prise in Vilnius city
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2006, t. 30, Nr. 1, p. 30-37
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTTransporto priemonių gausėjimas, miestų ribų išsiplėtimas sudaro galimybes gerinti miestiečių gyvenamąją aplinką, didinti želdynų ir vandens telkinių plotus. Vertinant miestiečių gyvenimo kokybę pažymima, kad natūralūs gamtos elementai, tokie kaip medžiai ir vanduo, miestus daro darnesnius ir patrauklesnius, o gyvenamąją aplinką sveikesnę ir kokybiškesnę. Technologijų vystymasis pamažu keičia žmonių sąmonę, prioritetus, gyvenimo kokybės vertinimą. Kintanti prestižinio buto samprata atsispindi butų kainų pokyčiuose. Butų kainos yra vienas iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių miestų ir rajonų ekonominio išsivystymo lygį ir gyvenimo kokybę. Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad be ekologinių želdynų savybių (dulkių sulaikymas, oro švarinimas) jie turi ir didelę socialinę reikšmę. Nustatyta, kad želdynai mažina stresą, agresyvumą, gerina kaimynų bendravimą ir stiprina bendruomenes. Nagrinėjant butų kainas miestuose, tenka vertinti tai, kad miesto struktūra nėra homogeninė. Miestą sudaro mikrorajonai, kuriems dažniausiai būdingos bendros savybės: rajono užstatymo intensyvumas, darbo vietų skaičius, atstumas nuo miesto centro, želdynų dydis ir kt. Siekiant įvertinti įvairių rodiklių įtaką būsto kainai skirtinguose miestų rajonuose, sudarytas empirinis koreliacinis-regresinis modelis, o, nustatant panašių miesto rajonų grupes, taikytas klasterių metodas. Vilniaus miesto pavyzdžiu miesto rajonai suskirstyti į tris klasterius, kurie tarpusavyje ženkliai skiriasi būsto kaina bei želdynų, tenkančių vienam gyventojui, plotu. Matematine-statistinės analizės pagrindu, pateiktos išvados. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vidutinė būsto kaina; Gyvenimo kokybė; Želdynai; Veiksnių sąveika; Industriniai klasteriai; The medium dwelling price; The quality of life; Greenery; Interaction of factors; Clusters.

ENAn increasing number of vehicles, expansion of town borders allow improving the living environment of urban residents and expanding the green and water areas. The quality of life of urban residents partially depends on natural elements, such as trees and water, which make towns more harmonious and attractive, and enhances the healthiness and quality of a living environment. Technological developments are gradually changing people’s mindset and priorities, as well as their appreciation of the quality of life. Apartment prices is one of the key indicators of the economic development level and the quality of life. Recent studies show that apart from ecological characteristics (natural dust shield, purifier of air) the greenery plays a major social role. It was determined that the greenery relieves stress, aggressiveness, enhances neighbourly and community relations. Urban structures are non-homogeneous. A town is made up of districts sharing typical characteristics: construction density, number of jobs, distance from the town centre, size of the greenery, etc. In order to assess the impact of various indicators on apartment prices in different districts, the empirical correlation-regressive model was elaborated; as regards groups of similar districts within a town the cluster method was applied. Urban districts are divided into three clusters, which differ substantially in terms of housing prices and the area of greenery per one member of household. The paper ends with conclusions drawn on the basis of mathematical-statistical analysis.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6592
Updated:
2021-03-04 09:26:24
Metrics:
Views: 38    Downloads: 2
Export: