Provision of urban residents with housing and its quality in Lithuania: territorial aspect

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Provision of urban residents with housing and its quality in Lithuania: territorial aspect
Alternative Title:
Lietuvos miestų gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju būstu, jo kokybė: teritorinis požiūris
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2008, Nr. 1 (42), p. 55-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apsirūpinimas gyvenamuoju būstu; Jo patogumai; Teritoriniai skirtumai; Butai; Būsto plotas; Provision with housing and its conveniences; Territorial differences; Apartments; Housing area.
Keywords:
LT
Apsirūpinimas gyvenamuoju būstu; Būsto plotas; Butai; Jo patogumai; Teritoriniai skirtumai.
EN
Apartments; Housing area; Provision with housing and its conveniences; Territorial differences.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje butų statyba teritoriniu požiūriu vyksta nevienodais tempais. Šalyje ryškėja butų statybos geografiniai dėsningumai, kurie nusako ir gyventojų aprūpinimo nauju būstu skirtumus. Šalies pietrytinėje dalyje, Vilniaus-Kauno traukos zonoje ryškėja butų statybos intensyvaus augimo arealas, ypač Vilniuje ir gretimuose rajonuose, o taip pat kurortų savivaldybėse. Tuo tarpu žemo urbanizacijos lygio pasienio savivaldybės Šiaurės Lietuvoje išsiskiria tiek absoliučiai, tiek ir santykinai žemais butų statybos rodikliais. 2004 m. Lietuvoje vidutiniškai vienam miesto gyventojui teko 22,3 kv. m naudingojo ploto. Santykinai žemas būsto plotas, tenkantis vienam gyventojui, yra Vilniaus r. ir Klaipėdos r. savivaldybėse. Vilniaus ir Klaipėdos miestams būdingas dėsningumas: kuo būstas mažiau įrengtas ir kuo jis senesnės statybos, tuo mažesnis skirtumas tarp maksimalios ir minimalios kainos. Tuo tarpu Kauno mieste susiformavo priešinga tendencija: senamiestyje, miesto centre ir prestižiniuose miegamuosiuose mikrorajonuose gyvenamajam būstui senėjant ir mažėjant įrengimo lygiui, kainų skirtumai didėja. Lietuvos gyvenamojo būsto statybos, jo dydžio ir patogumų teritorinis pasiskirstymas atskleidžia vieną iš gyvenimo kokybės geografinių aspektų. Taigi šalyje galima įžvelgti susiformavusius skirtingus gyvenamojo būsto ir jo kokybės arealus, nulemtus tiek anksčiau buvusių socialinių, ekonominių, demografinių procesų, tiek ir dabar vykstančių reiškinių. Dabar būsto rinka kinta daug sparčiau nei prieš keliasdešimt metų, todėl galima prognozuoti, kad ateityje teritoriniai būsto ir jo kokybės skirtumai dar ryškės, dar labiau skirsis ir būstų kainos.

ENGeographic regularities of housing construction are getting more obvious in the country; they determine peculiarities of people's provision with new housing. An analysis of two values (number of apartments per 1000 residents and useful area per one resident) determine provision with housing in a more complex and better way. General evaluation of these two values allows to far and wide determining people's provision with housing. This paper performs cluster analysis of municipalities in accordance with people's provision with housing and its conveniences. Market of the country's big cities is characterized with differences of price distribution that differ not only among the cities themselves, but among their districts as well. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17449
Updated:
2018-12-17 12:04:05
Metrics:
Views: 11
Export: