Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinių sunkumų įvertinimas : motinų, tėčių ir auklėtojų vertinimų lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinių sunkumų įvertinimas: motinų, tėčių ir auklėtojų vertinimų lyginamoji analizė
Alternative Title:
Assessment of behavioral and emotional problems of preschool children: a comparative analysis of mothers', fathers' and caregivers-teachers' evaluations
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 33, p. 47-63
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTinkamas galimų emocinių bei elgesio sutrikimų įvertinimas ikimokykliniame amžiuje svarbus ne tik teoriniu požiūriu, aiškinantis psichopatologijos etiologiją, eigą bei prognozę, bet ir praktiniu požiūriu, taikant ankstyvosios psichopatologijos intervencijos ir prevencijos programas. Bendrai pažymima, jog norint patikimai įvertinti mažų vaikų psichologinį prisitaikymą, būtina informacija iš keleto šaltinių. Šiame tyrime siekiame palyginti ir analizuoti trijų informacijos šaltinių – motinos, tėčio ir auklėtojos – teikiamą informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio bei emocinius sunkumus naudodamosi CBCL/1½-5 ir CTRF/1½-5 (Achebach and Rescorla, 2000) skalėmis ir atitikimą tarp trijų to paties vaiko vertintojų. Rezultatai rodo, kad auklėtojų versijos vidinis skalių suderinamumas yra geresnis nei tėvų. Motinų ir tėčių vertinimų atitikimas yra geresnis nei auklėtojų ir tėvų. Vertinant mergaites yra mažiau skirtumų ir geresnis atitikimas tarp vertintojų nei vertinant berniukus. Tėvų vertinimų vidurkiai pagal atskiras skales yra didesni nei auklėtojų, išskyrus dėmesio sunkumus ir užsisklendimą. Apibendrinant tyrimo rezultatus nurodomos galimos vaikų ankstyvosios raidos mokslinių tyrimų gairės ir aptariamos psichologinio vaikų įvertinimo galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emocijų ir elgesio sunkumai; Ikimokyklinio amžiaus vaikai; CBCL/1 1/2 -5 ir C-TRF; DSM skalės; Vertinimų atitikimas; Behavioural and emotional problems; Preschool children; CBCL/1 1/2 -5 ir C-TRF; DSM-oriented scales; The cross-informant agreement; Elgesio ir emociniai sunkumai; Psichologinis įvertinimas; CBCL/ 1 1/2 - 5 ir CTRF/ 1 1/2 - 5; Behavioral and emotional problems; Cross-informant agreement; Psychological assesment; CBCL/ 1 1/2 - 5 ir CTRF/ 1 1/2 - 5.

ENDue evaluation of possible emotional disorders in preschool age is important not only from a theoretical point of view, explaining the etiology, the development, and the prognosis of psychopathology, but also from practical positions applying early psychopathologic intervention and prevention programs. In general, in order to evaluate psychological adaptation of young children, it is necessary to collect information from several sources. This research aims to analyse the information about behavioural and emotional difficulties of children collected from three different sources – mother, father, and nurse – using CBCL/1½-5 and CTRF/1½-5 (Achebach and Rescorla, 2000) scales and compare it to each other in order to find out whether the information collected from different sources about the same child is coincident. The results show that internal coincidence of both scales is better of evaluations provided by nurses than parents. The evaluations of mothers and fathers are more coincident than that of nurses and parents. The evaluations of girls are less different and more coincident than boys. Average evaluations of parents under different scales are higher than those of nurses, except concentration difficulties and withdrawal. Summarising the results of the research, the author sets guidelines for possible further research of early child development and discusses possibilities of psychological evaluation of children.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6521
Updated:
2018-12-17 11:49:15
Metrics:
Views: 124    Downloads: 22
Export: