Rural marginalization, policing, and crime in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Rural marginalization, policing, and crime in Lithuania
In the Journal:
Police Practice and Research. 2006, vol. 7, no. 5, (december), p. 431-447
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nusikalstamumas / Violence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos nusikalstamumo padidėjimo priežastys Lietuvos kaime per 1991-2004 metus. Teigiama, kad to laikotarpio kriminogeninė padėtis Lietuvos kaime pablogėjo dėl socializmo sistemoje susiformavusio dalies visuomenės sluoksnio nesugebėjimo prisitaikyti prie rinkos ekonomikos bei kaimo visuomenės varguomenės sluoksnio susiformavimo. Yra išskiriamos trys tuo metu susiformavusio kaimo visuomenės varguomenės sluoksnio sudėtinės grupės: (1) nesugebėję prisitaikyti prie naujo ūkininkavimo ir beturčiais tapę kai kurie buvę kolchoznikai (2) atvykę į kaimą gyventi nuskurdę miestų gyventojai ir (3) marginalizuotas antros generacijos kaimo jaunimas. Straipsnyje analizuojamos politinės, socialinės-ekonominės ir teisinės prielaidos, sąlygojusios kiekvienos iš šių varguomenės sudėtinių dalių susiformavimą bei jų įtaką visuomenėje vykstantiems socialiniams reiškiniams. Teigiama, kad siekiant pagerinti padėtį kaime ir suaktyvinti policijos veiklą, yra būtina atsižvelgti į kiekvienos iš kaimo varguomenės grupių nusikalstamos elgsenos dinamiką bei visokeriopai skatinti vidurinio visuomenės sluoksnio susiformavimo procesą Lietuvos kaime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamumas kaime Lietuvoje; Rural crime in Lithuania.

ENThe article examines the reasons for the growth in crime in Lithuanian rural areas during the period of 1991-2004. It states that the crime situation during the period worsened in Lithuanian villages because part of the population was unable to adapt to the market economy and the rural population became poorer. The article identifies the following three groups of poor rural population: (1) former kolkhoz farmers who failed to adapt to a new type of economy; (2) impoverished town dwellers who came back to live in rural areas and (3) marginalised second-generation rural youth. The article analyses political, social-economic and legal conditions determining the development of each of the aforementioned groups and their impact on the changing social phenomena. The article states that seeking to improve the situation in villages and make the police more active, it is essential to take into account the dynamics of the crime pattern of each of the groups and facilitate the development of the middle class society in Lithuanian villages.

ISSN:
1561-4263
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6473
Updated:
2013-04-28 16:26:00
Metrics:
Views: 41
Export: