Ekspertinė profilaktika : galimybės ir praktinis įgyvendinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspertinė profilaktika: galimybės ir praktinis įgyvendinimas
Alternative Title:
Experts' prophylaxis: opportunities and practical implementation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 69-75
Summary / Abstract:

LTAtliekant ekspertinius tyrimus gali būti gaunama įvairaus pobūdžio informacija, kuri reikšminga tiek įrodinėjant nusikaltimo sudėtį, tiek sprendžiant kitus sėkmingam bylos ištyrimui svarbius klausimus, kurių tarpe gali būti ir nusikalstamos veikos darymą nulėmusių aplinkybių nustatymas. Eksperto (specialisto) veikla nusikaltimų profilaktikos srityje gali vykti įvairiomis kryptimis. Tai ir aplinkybių, lėmusių nusikalstamos veikos darymą, išaiškinimas, tai ir atitinkamų mechanizmų trūkumų konstatavimas, profilaktinių rekomendacijų rengimas, metodinis, mokslinis tiriamasis darbas, ir pan. Ekspertinės profilaktikos svarba ir reikšmė mokslinėje literatūroje pabrėžiama jau seniai, tačiau dabartinė ekspertinė profilaktinė veikla vis dėlto neatitinka šios dienos poreikių ir neišnaudoja savo galimybių. Kadangi ekspertinės profilaktikos galimybes nepakankamai įvertina ikiteisminio tyrimo tyrėjai, nėra teisinės šios veiklos reglamentacijos, patys ekspertai nerodo iniciatyvos, nepakankamos šios veiklos subjektų žinios apie profilaktinės veiklos tikslus, kryptis, ir pan., kyla objektyvus poreikis daugiau dėmesio skirti ekspertinei profilaktikai. Straipsnyje analizuojamas autorės atliktas empirinis tyrimas (anketinė apklausa), kurio metu buvo apklausti 74 Lietuvos teismo ekspertizės centre ir Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centre dirbantys ekspertai (specialistai). Anketine apklausa buvo siekiama nustatyti šiose ekspertinėse įstaigose dirbančių ekspertų nuomonę apie eksperto (specialisto) vaidmenį nusikaltimų profilaktikos srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekspertai (specialistai); Ekspertinė profilaktika; Expert (specialist); Experts prophylaxis.

ENExpert investigations produce various types of information, which may be significant both in proving crime and in solving other issues important for the successful investigation of a case, including the circumstances that led to committing a criminal act. The activities of an expert (specialist) in the area of crime prevention may take various directions. This includes both the investigation of the circumstances that led to criminal acts, and the detection of flaws in the relevant procedures, the preparation of preventive recommendations, methodological and scientific work, etc. The importance and the significance of expert prevention has long been emphasised in the scientific literature; however, the preventive work currently carried out by experts still fails to meet the present needs and realise its full potential. Since pre-trial investigators do not accord enough importance to prevention by experts and since there is lack of legal regulation of these activities, the experts themselves do not show the initiative and lack knowledge about the aims and areas of preventive work. Thus, there is a real need for more attention to prevention by experts. The article analyses an empirical research (a questionnaire) carried out by the author, during which 74 experts (specialists) working at the Forensic Science Centre of Lithuania and the Centre for Criminal Investigations of the Lithuanian Police were questioned. The questionnaire sought to find out the opinion of these experts working in expert institutions regarding the role of an expert (specialist) in the area of crime prevention.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6345
Updated:
2018-12-17 11:49:03
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: