Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6, Šakių dekanatas. D. 1, Barzdai-Lukšiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6, Šakių dekanatas. D. 1, Barzdai-Lukšiai
Alternative Title:
  • Lithuanian sacral art
  • Sacred art of Lithuania. Vol. 1. Book 6. Part 1
  • Vilkaviškio vyskupija
  • Šakių dekanatas
  • Barzdai-Lukšiai
Editors:
  • Stankevičienė, Regimanta, sudarymas [com]
  • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2006.
Pages:
639 p
Contents:
Įvadas. Preface — Šakių dekanato istorija — Santrumpos – Barzdai. Kristaus Karaliaus bažnyčia. Aikštė prie bažnyčios – Gelgaudiškis. Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia ir koplyčios – Gražiškiai. Koplyčia – Griškabūdis. Kristaus atsimainymo bažnyčios ansamblis – Ilguva. Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia. Kapinės – Jadagoniai. Šv. Arkangelo Mykolo koplyčia – Kaimelis. Kaimelio šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Šventorius — Keturnaujiena (Suodžiai). Dieviškojo gailestingumo koplyčia – Kretkampis. Kretkampio šv. Diakono Stepono bažnyčia. Šventorius — Kudirkos Naumiestis. Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus atradimo ir išaukštinimo bažnyčia — Kudirkos Naumiesčio kapinės – Lukšiai. Lukšių šv. Juozapo bažnyčia. Šventorius ir aikštė prie bažnyčios. Kapinės — Nuotraukų autoriai — Asmenų rodyklė.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LT„Lietuvos sakralinės dailės katalogą“ sudaro tęstinio leidinio „Lietuvos sakralinė dailė“ pirmojo tomo penkta knyga, skirta Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato bažnyčių dailei, bei šeštos knygos pirmoji dalis, skirta Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanato (Barzdų-Lukšių) bažnyčių architektūrai ir dailei. Atskirais straipsniais pristatomi šių dekanatų bažnyčiose saugomi kūriniai, šventorių ir kapinių paminklai, turintys meninę ar su bažnytinės dailės, kultūros tyrinėjimais susijusią istorinę vertę. Straipsnių autoriai pateikia išsamią, profesionaliai sutvarkytą faktologinę medžiagą, o kartu kiekvieną kūrinį įtraukia į platesnį meninį, kultūrinį kontekstą, taip sudarydami tvirtesnes prielaidas tolesnėms mokslinėms studijoms. Alytaus dekanato sakralinei dailei skirtoje knygoje yra 218 iliustracijomis papildytų nedidelių straipsnių, juose aprašoma 350 kūrinių. Šakių dekanato sakralinei dailei skirtos knygos pirmojoje dalyje yra 280 iliustracijomis papildytų straipsnių, o juose aprašomų kūrinių - du kartus daugiau. Straipsniuose aptariami katalikų šventovėse saugomi XVII-XX a. dailės kūriniai ir kiti meno dirbiniai. Didžiausią sakralinės dailės vertybių dalį sudaro XVIII a. vid. – XX a. pr. kūriniai: altoriai, sakyklos, vargonai, sienų tapyba, paveikslai, skulptūros, liturginiai indai, rūbai, varpai ir kiti taikomosios dailės pavyzdžiai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sakralinė dailė; Vilkaviškio vyskupija; Vilkaviškio dekanato sakralinė architektūra ir dailė; Alksnėnai; Alksninė; Alvitas; Antupiai; Bartininkai; Didvyžiai; Gižai; Gražiškiai; Keturvalakiai; Lankeliškiai; Paežeriai; Pajevonys; Parausiai; Pilviškiai; Slabadai; Šiaudiniškiai; Vilkaviškis; Virbalis; Vištytis; Žalioji; Lithuanian Religious art.

EN“Lithuanian sacral art catalogue” (Lietuvos sakralinės dailės katalogą) consists of fifth book of the first volume of ongoing publication “Lithuanian sacral art” (Lietuvos sakralinė dailė), devoted to Vilkaviškis diocese Alytus deanery church art, and the first part of the sixth book devoted to Vilkaviškis diocese Šakiai deanery (Barzdų-Lukšių) church architecture and art. Separate articles introduce pieces of art held by deanery of these churches, altar and cemetery monuments of artistic value or of historical value to research of church art, culture. The authors of articles present a comprehensive, professionally organized factual material and also locate every piece of art within a wider artistic, cultural context, thus creating stronger basis for further scientific studies. In the book devoted to sacral art of Alytus deanery, there are 218 short articles supplemented by illustrations, they describe 350 pieces of art. The first part of the book devoted to sacral art of Šakiai deanery, there are 280 articles supplemented by illustrations, and the number of pieces of art they describe is the double of that. Articles discuss XVII-XX c. pieces of art and other art objects held in Catholic temples. The biggest part of sacral art values consists of works dated to the middle of XVIII c.– the beginning of XX c.: altars, pulpits, organs, murals, paintings, sculptures, liturgical dishes, clothes, bells, and other examples of applied art.

ISBN:
998663878X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6392
Updated:
2022-11-20 13:29:29
Metrics:
Views: 109
Export: