Livonijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacijai: kryžkeliai XIV a. II pusės–XV a. Lietuvos kapuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Livonijos įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacijai: kryžkeliai XIV a. II pusės–XV a. Lietuvos kapuose
Alternative Title:
Influence of Livonia on Christianisation of the Grand Duchy of Lithuania: cross-roads in the graves of Lithuania of the second half of the 14th – the 15th century
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 1, p. 51–65
Keywords:
LT
Kryželiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mindaugo krikštas; Rygos arkivyskupija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonija; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu pradedame mažosios piligrimystės į artimiausių kaimynų šventąsias vietas duomenų paiešką. Tokių duomenų tiek Lietuvos, tiek Latvijos bei Estijos archeologinėje medžiagoje yra daug, tačiau dėl ribotos straipsnio apimties pasirinkome tik vieną radinių grupę – aiškiausiai krikščionybę liudijančius kryželius, kurie net ir kritiškiausiai nusiteikusiems istorikams bei archeologams turėtų būti suprantami kaip Lietuvos christianizacijos šaltiniai. Penkiolikoje kapų iš 9 XIV–XV a. LDK kapinynų rasti kryželiai išskirti į devynis tipus. Jie kapuose buvo pavieniai ir vėriniuose, kuriuos sudarė žvangučiai, stiklo ir emalio karoliai, kaurio kriauklelės bei kabučiai. IV–IX tipo rasta tik po vieną kryželį. Analogiškų I, VII ir IX tipo kryželių būta įvairiuose Livonijos paminkluose. Panašių į IV tipo kryželį aptikta keliuose XII – XIV a. Livonijos paminkluose. III ir VII tipo kryželių rasta Livonijoje, Vokiečių ordino Novgorodovo žemėse. Nežinome II, VI ir VIII tipo kryželių iš kaimyninių kraštų, nepastebėjome ir identiškų V tipo kryželių. LDK rastų kryželių analogijos Livonijoje patvirtina prielaidą, kad Lietuvos christianizacijos pradžioje tikintieji keliaudavo į artimiausių kaimyninių šventąsias vietas (mažoji piligrimystė).Reikšminiai žodžiai: Mindaugo krikštas; Rygos arkivyskupija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikiška christianizacija; Kryželiai.

ENThis article begins a search for the data about the small pilgrimage to the holy places of the immediate neighbours. Archaeological material of Lithuania, Latvia and Estonia abounds in such data, however, due to a limited scope of the article we chose only one group of findings – small crosses testifying to Christianity most clearly, which should be understood as sources of Lithuania’s Christianisation even by the most critically disposed historians. The small crosses found in 15 graves in 9 burial sites of the Grand Duchy of Lithuania in the 14th-the 15th century were divided into nine types. They were found individually and in necklaces, which were made of bells, glass and enamel beads, cowry shells and pendants. Only one small cross of types IV-IX each was discovered. Analogous small crosses of types I, VII and IX were found in various monuments of Livonia. Small crosses similar to those of type IV were discovered in several Livonian monuments of the 12th – the 14th century. Small crosses of types II and VII were found in Livonia, Novgorod lands of the Teutonic Order. We do not know small crosses of types II, VI and VIII from the neighbouring countries, neither did we notice identical small crosses of type V. Analogies of the small crosses found in the Grand Duchy of Lithuania in Livonia confirm the supposition that at the beginning of Lithuania’s Christianisation the believers travelled to the holy places of the nearest neighbours (small pilgrimage).

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6361
Updated:
2018-12-17 11:57:25
Metrics:
Views: 37    Downloads: 10
Export: