Nuogo kūno problema XX a. 3-4 dešimtmečių Lietuvos dailėje ir visuomenėje : Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės (1891–1967) atvaizdų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuogo kūno problema XX a. 3-4 dešimtmečių Lietuvos dailėje ir visuomenėje: Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės (1891–1967) atvaizdų atvejis
Alternative Title:
Naked body in art and society of Lithuania in the 1920s and 1930s: images of Olga Dubeneckienė-Kalpokienė (1891–1967)
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2016, t. 80/81, p. 145-158. Kūnas: ne laiku ir be vietos
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Olga Dubeneckienė-Kalpokienė; Petras Kalpokas; Aktas; Fotografija; Kūnas; Portretas; Olga Dubeneckienė-Kalpokienė; Petras Kalpokas; Nude; Photography; Body; Portrait.
Keywords:
LT
Aktas; Fotografija / Photography; Kūnas; Petras Kalpokas; Portretas.
EN
Body; Nude; Portrait.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami nuo 1919 m. Lietuvoje gyvenusios rusų dailininkės, Lietuvos baleto pradininkės Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės (1891–1967) atvaizdai fotografijose ir dailės kūriniuose. Tekste domimasi iki šiol nepakankamai nagrinėta nuogo modelio vaizdavimo tema XX a. 3–4 deš. Lietuvos dailėje ir fotografijoje. Problemos specifikai atskleisti pasirinktas Naujojoje dailės istorijoje išpopuliarėjęs atvejo tyrimo (case study) metodas. Metodinė nuostata analizuoti konkrečius pavyzdžius, pasitelkiant archyvinius vaizdinius ir tekstinius duomenis, taip pat amžininkų atsiminimus, leido plačiau pažvelgti į nuogo kūno vaizdavimo ir jo viešinimo visuomenėje klausimo ypatumus. Publikacijoje taikoma ir ikonografinė analizė bei recepcijos istorija. [Iš leidinio]

ENReferring to the surviving photographs, artworks, reminiscences by contemporaries, and other written sources, the paper discusses the representation of the naked body in visual arts and its public reception in Lithuania in the 1920s and 1930s. Nude photographs of the Russian-born ballet dancer and painter Olga Dubeneckienė-Kalpokienė (1891–1967) become an impetus to discuss what might have been the reasons for a woman to undress in front of the camera and what meaning this kind of act had. The paper analyses the general attitude towards the naked body made public, referring to the origins of the movement of nude aesthetics and naturism, and the spread of its ideas in interwar Lithuania. The analysis of the history of creation of the artist and ballet dancer’s nude photographs and portraits allowed to highlight the fact, which has not been previously emphasized in Lithuanian art history, that painter Petras Kalpokas (1880–1945) used photography as an aid in his works. The author of the paper presents new facts attesting to the close relationship between Dubeneckienė- Kalpokienė and Kalpokas, which began earlier than is asserted in traditional Lithuanian art history. This proof is important not only for the biographies of the above-mentioned artists, but also for that of Vladimiras Dubeneckis (1888–1932), as it may explain several dramatic moments in the famous architect’s life. Moreover, Dubeneckienė-Kalpokienė and Kalpokas’s wedding date is specified (1935). A sketchbook, which was thought to belong to Dubeneckienė-Kalpokienė, is newly attributed to Kalpokas.Research of the public attitude towards the naked body in the interwar period has revealed that even the priest Juozas Tumas-Vaižgantas did not hide his fascination with partially naked portraits. Dubeneckienė- Kalpokienė’s allegorical nude photographs received exclusive attention from exhibition visitors and reviewers. Even the nude photographs by foreign artists, displayed in an international photographic exhibition in Kaunas (1938), were acclaimed by some professionals. However, despite the fact that interwar society was becoming more modern, it was not ready to accept fellow-countrymen’s nude photographs about which we learned only in the 21st century and which are still ‘without a place’ in the history of Lithuanian photography. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
  • Besotis žvilgsnis : Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865-1914 / Jolita Mulevičiūtė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 304 p.
  • "Écriture feminine" fotografijoje : Veronika Šleivytė ir Violeta Bubelytė / Agnė Narušytė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2011, t. 62, p. 81-103.
  • Lietuvos dailininkų žodynas. T. 3, 1918-1944 / sudarytoja Lilijana Šatavičiūte-Natalevičienė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013. 520 p.
  • Mariana Veriovkina ir Petras Kalpokas : prasilenkimo vietos / Laima Laučikaitė. Kultūrologija. 2004, t. 11, p. 234-241.
  • Mažosios dailininkės prisiminimai / Barbora Didžiokienė ; [Ramutė Rachlevičiūtė, sudarymas ir straipsnis ; Irena Miškinienė, vertimas iš rusų kalbos]. Vilnius : Vilniaus universitetas, Lyčių studijų centras, 2011. 615 p., [12] iliustr. lap.
  • Pirmieji baleto žingsniai : apie choreografę ir pedagogę Olgą Dubeneckienę-Kalpokienę (1891-1967) / Ugnė Gudelytė. Krantai. 2010, Nr. 4, p. 4-9.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63594
Updated:
2019-01-05 16:32:29
Metrics:
Views: 34    Downloads: 12
Export: