Mažosios dailininkės prisiminimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios dailininkės prisiminimai
Editors:
  • Rachlevičiūtė, Ramutė, sudarymas, pratarmė [com, aui]
  • Miškinienė, Irena, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, Lyčių studijų centras, 2011.
Pages:
615 p., [12] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Barbora Dižiokienė; Vladas Didžiokas; Rusų dailininkai; Kauno dailės gyvenimas; Teatras; Olga Dubeneckienė-Kalpokienė; Scenografija; Barbora Dižiokienė; Vladas Didžiokas; Dubeneckienė-Kalpokienė Olga; The Russian artists; The art life in Kaunas; Theatre; Scenography.
Article in the Book:
Rachlevičiūtė, Ramutė. Nuo Varvaros Gorochovos iki Barboros Didžiokienės. P. 5-8
Keywords:
LT
20 amžius; Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater; Barbora Dižiokienė; Kauno dailės gyvenimas; Olga Dubeneckienė-Kalpokienė; Rusų dailininkai; Vladas Didžiokas.
EN
art life in Kaunas; Dubeneckienė-Kalpokienė Olga; Russian artists.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pateikti Barboros Didžiokienės (1896–1976) atsiminimai. Jos gyvenimo aprašymas, saugomas Kaune, Nacionaliniame M . K. Čiurlionio dailės muziejuje, Barboros ir Vlado Didžiokų archyve, yra unikalus, dar nepakankamai nagrinėtas dailėtyros šaltinis. Jis parašytas nesirūpinant skyrių išdėstymu, proporcijomis, leksika, skyryba ir kitomis privalomybėmis. Tai ne rašytojos, o moters ir dailininkės tekstas. Jis sudarytas iš dviejų itin kontrastingų dalių: valiūkės peterburgietės Varios (Varvaros Gorochovos) nerūpestingos mergystės ir Barboros Didžiokienės skausmingos moterystės/motinystės tarpukario Lietuvoje. Gyvenimiška 80-ties metų jos kelionė iš tiesų įspūdinga: iš rusų kultūros Sidabrinio amžiaus (simbolizmo, moderno) į sovietinio laikotarpio metų kemsyną su tarpine stotele anuomet nepriklausomoje Lietuvoje. B. Didžiokienė savo tekstą pavadino „Mažosios dailininkės gyvenimu“. Tas „mažumas“ gali būti aiškintinas įvairiopai: kaip dailininkė, ji šalia savo vyro, mokytojo Vlado Didžioko – vyriškio iš stuomens ir iš liemens, fiziškai jautėsi trapi, nedidukė. Mokinės „statusas“ ją lydėjo ir šeimoje: savo vyrą beveik visada vadino pavarde – „Didžioku“ arba „dailininku Didžioku“. Būta ir tikros pagarbos jam kaip menininkui, ir šaltokos distancijos dėl nuoskaudų, asmeninio pažeminimo. Knygoje panaudoti vaizdiniai šaltiniai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Barboros ir Vlado Didžiokų archyvo, Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus.

ENThe publication presents the memoirs of Barbora Didžiokienė (1896–1976). Her biography, kept in Kaunas, at Mikalojus Konstantinas Čiurlionis National Art Museum, the Archive of Barbora and Vladas Didžiokas, is a unique insufficiently investigated source of art criticism. It was written paying no regard to the arrangement of sections, proportions, lexis, punctuation and other mandatory elements. The text was written by a painter rather than a writer. It consists of two sharply contrasting parts: careless girlhood of Varia (Varvara Gorochova) from Petersburg and painful matrimony/motherhood of Barbora Didžiokienė in interwar Lithuania. Her 80 years’ life journey is actually impressive: from the Silver Age of Russian culture (symbolism, modernism) to the Soviet place abounding in mounds with an intermediate stop in the then independent Lithuania. Didžiokienė called her text “Mažosios dailininkės gyvenimas” [The Life of a Little Painter]. “Little” might be explained differently: as a painter she physically felt small and fragile beside her husband and teacher Vladas Didžiokas, who was a well-built man. The status of a pupil accompanied her in the family: she almost always called her husband by his surname “Didžiokas” or “painter Didžiokas”. She both respected him as an artist and kept a cold distance due to hard feelings and personal humiliation. The book uses visual sources from the Archive of Barbora and Vladas Didžiokas at Mikalojus Konstantinas Čiurlionis National Art Museum, the Lithuanian Art Museum, and the Lithuanian theatre, Music and Cinema Museum.

ISBN:
9789955634942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32339
Updated:
2017-03-30 11:43:31
Metrics:
Views: 26
Export: