Terminų vartojimas tiriant nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminų vartojimas tiriant nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui
Alternative Title:
Use of terminology while investigating criminal acts related to the safety of e-data and information systems
In the Journal:
Keywords:
LT
Elektroniniai duomenys; Elektroninė įranga; Informacijos laikmena; Informacinė laikmena; Kibernetiniai nusikaltimai; Terminai; Terminijos vartojimas.
EN
Cybercrime; Database; Electronic data; Electronic equipment; Terminology usage; Terms.
Summary / Abstract:

LTVykstant visuotinam kompiuterizacijos bumui, skaitmeninė technika skverbiasi ne tik į strategines gyvenimo sritis kaip, pavyzdžiui, karinę pramonę ir valdymą, kosmosą, bet ir į telefoninių ryšių aptarnavimo sritį ar net namų šeimininkės virtuvę. Kitą vertus, kasmet vis daugėja kibernetinių atakų prieš valstybines ir privačias institucijas elektroninio ryšio tinkluose, siekiant išgauti informaciją apie naujausias technologijas karinėje srityje, pramoninius išradimus ir pan. Tai akivaizdžiai parodo užsienio šalių ir Lietuvos statistiniai duomenys apie incidentus susijusius su informacijos perdavimo tinklų pažeidimais, kibernetinių atakų skaičiai prieš atskirų valstybių institucijų tinklapius. Tai rodo naujos grėsmės formavimąsi, kuri daugelio mokslininkų ir praktikų įvardijama įvairiais terminais: „kibernetiniai nusikaltimai“, „elektroniniai nusikaltimai“, „kompiuteriniai nusikaltimai“, „virtualūs nusikaltimai“. Šis pateiktas pavyzdys atskleidė dar vieną sritį, kur technologinis perversmas, prasidėjęs XX a. paskutiniame dešimtmetyje, atnešė tam tikros painiavos. Tai – terminų vartojimas netinkama prasme informacinių technologijų srityje, kur vienas ir tas pats reiškinys, procesas ar materialus objektas įvardijami skirtingais žodžiais kas sukelia painiavą, nesusikalbėjimą tarp praktikų, akademinio pasaulio atstovų kai kalba pakrypsta prie nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinės sistemos saugumui tyrimo. Taigi svarbus faktorius šios rūšies nusikalstamų veikų tyrime yra tinkamas terminologijos vartojimas, įvardijant tam tikrus socialinės tikrovės reiškinius, įvairiausios paskirties įrangą tinkamais terminais. Tai sąlygojo šio mokslinio tyrimo tikslą – išanalizuoti įvairių terminų vartojimą apibūdinant atskirus procesus, objektus informacinių technologijų srityje.Autoriaus išanalizuoti ir pateikiami terminai informacinių technologijų srityje adresuoti informacinių technologijų vartotojams, ypač tyrėjams tiriantiems nusikalstamas veikas turėtų įnešti tam tikro aiškumo ir išvengti dviprasmybių kai vienas ir tas pats reiškinys įvardijamas skirtingu pavadinimu, sukelia nesusikalbėjimą, nesusipratimus pareigūnų tiriančių ir nagrinėjančių nusikalstamas veikas, kitų proceso dalyvių, visuomenės. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with terminology usage in the investigation criminal acts targeting the security of electronic data and information systems. Every year the amount of cyber attacks against private and state institutions have been increasing. The presented data suggests the formation of a new threat, which many researchers and practitioners identify as „cyber crime“, „computer crime“, and „virtual crime“. This example revealed another area where the technological revolution of the 20th century brought certain confusion. It is an inappropriate use of terms in the area of information technology, where one and the same phenomenon, process or material object is identified in different terms and this causes confusion, miscommunication between practitioners and academics when it comes to criminal acts on electronic data and information system security investigations Author has analysed some term meanings and suggests explanations which can be used in the methodology of criminal act investigation with the aim to unify and summarize the terms and their definitions. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73376
Updated:
2020-04-16 15:07:18
Metrics:
Views: 62    Downloads: 6
Export: