Socialinių paslaugų kokybės standartizavimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių paslaugų kokybės standartizavimas Lietuvoje
Alternative Title:
Problem of quality definition and quality assurance in social services sector in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Kokybė; Kokybės apibrėžtis; Kokybės užtikrinimas; Kokybės vadyba; Socialinis darbas; Socialinių paslaugų kokybė; Socialinės paslaugos; Standartizacija.
EN
Definition of quality; Quality; Quality assurance; Quality management; Quality of social services; Social services; Social work; Standartization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami iššūkiai socialinių paslaugų sektoriui ir poreikis kurti kokybės valdymo ir užtikrinimo sistemą. Socialinių paslaugų sektorius yra vienas iš sparčiausiai augančių nūdienos ekonomikos sektorių Europoje, daugėjant paslaugų gavėjų, mažėja valstybės galimybės prisidėti prie socialinių paslaugų organizavimo, taip išryškėja visuomenės savireguliacijos funkcijų poreikis ir socialinių paslaugų sektoriaus ekonomizavimo problema. Straipsnyje pateikiamas socialinių paslaugų teikimo Lietuvoje kontekstas, analizuojami nauji iššūkiai, kylantys šiam sektoriui, ir grindžiama būtinybė diegti kokybės užtikrinimo ir vertinimo modelius. Straipsnyje taip pat analizuojamos skirtingos kokybės koncepcijos ir šių koncepcijų taikymo socialinių paslaugų sektoriuje galimybės ir teorinės prielaidos. Aptariant socialinio darbo specifiką ir klientų įtraukimo svarbą, analizuojamas išorinio kokybės užtikrinimo, paremto griežtu standartizavimu, ir vidinio kokybės užtikrinimo, kuris remiasi profesine savireguliacija ir etika, santykis. Straipsnyje pateikiamos socialinių paslaugų standartizavimo prielaidos ir bruožai, aptariama standartizavimo praktika Europoje. Taip pat nagrinėjama kokybės apibrėžimo kaip bendro suinteresuotų šalių susitarimo problema ir analizuojamas socialinių paslaugų kokybės sąvokos vartojimo kontekstas bei kokybės apibrėžties interpretacijos Lietuvos strateginiuose dokumentuose. [Iš leidinio]

ENThe article examines different quality concepts and analyses the opportunities to implement those concepts into the social services sector. The author provides the context of social services sector in Lithuania by analysing the new challenges arising in this sector based on the need to implement quality assurance and quality assessment models. In accordance with the specifics of social work and the vulnerability of the social work client, it is important to define the role of internal quality model based on standardization, and the external one based on professional self-regulation and ethics. The article examines the quality of social services and the context of this definition in the Lithuanian strategic documents. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63146
Updated:
2018-12-17 14:04:23
Metrics:
Views: 82    Downloads: 39
Export: