Socialinis darbas su jaunimu gatvėje – pirmoji patirtis Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis darbas su jaunimu gatvėje – pirmoji patirtis Lietuvoje
Alternative Title:
Street social work with youth – the first experiences in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Mobilus darbas; Mobilus darbas su jaunimu; Principinė laikysena; Principinė laikysena ir nuostatos; Socialinio darbo metodas; Socialinis darbas su jaunimu gatvėje.
EN
Mobile work,principle posture; Mobile youth work; Principle posture; Social work method; Street social work with youth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma socialinio darbo su jaunimu gatvėje teorinė koncepcija, kuri pasaulyje egzistuoja jau daugiau kaip 40 metų, ir remiantis atliktu kokybiniu tyrimu aptariama pirmoji gatvės socialinio darbo patirtis Lietuvoje. Straipsnyje susitelkiama į gatvės socialinio darbo strategijos atsiradimo visuomenines priežastis, analizuojama gatvės socialinio darbo principinė laikysena, aptariamos darbo gatvėje kryptys, tikslai ir funkcijos, nagrinėjama socialinio darbo gatvėje metodologija ir darbui reikalingos kompetencijos. Išskiriamos pagrindinės gatvės socialinio darbo problemos ir kritiniai taškai, specifiniai šio darbo iššūkiai Lietuvoje. Apibendrinant galima teigti, kad gatvės socialinio darbo su jaunimu koncepcija atkeliavo ir į Lietuvą. Ir nors kol kas yra vos kelios pavienės organizacijos, besirūpinančios gatvės socialinio darbo diegimu ir plėtra Lietuvoje, turinčios labai ribotų išteklių (žmogiškųjų, materialiųjų, galios ir įtakos požiūriu), o Lietuvos socialinė politika dar nėra atpažinusi ir pripažinusi tokio socialinio darbo su jaunais žmonėmis poreikio, vis dėlto galima teigti, kad startas duotas. Pirmieji gatvės socialinio darbo projektai Lietuvoje tiek paradigmine laikysena, tiek metodologija visiškai atitinka gatvės socialinio darbo koncepcijos esmines nuostatas ir gali būti visiškai atpažįstami kaip tas pats reiškinys, kurį Vakaruose įprasta vadinti gatvės socialiniu darbu. [Iš leidinio]

ENThis article represents the theoretical concept of social work with youth on the street (as well as the mobile youth work), which already exists in the world for over 40 years. The first experiences of social street work in Lithuania are also discussed by using data from qualitative research. The article focuses on the public reasons of the occurrence strategy and analyses the principle posture of social work on the street, discusses directions, goals and functions of working on the street, looks into the methodology, and needed competencies for street social workers. The article highlights the main problems, critical points and specific challenges of street social work in Lithuania. All in all, the conception of street social work with youth has arrived into the country. Despite the fact that there are just a few organisations which have limited resources (human, material, power and influence sense) that are trying to develop and implement the street social work in Lithuania and the fact that the Lithuanian social policy hasn’t recognised the need for street social work with youth yet, we can say that the start has been made. The first projects of street social work in our country are entirely consistent with the substantive provisions of both paradigmatic posture and its methodology. That is why they can be recognised as the same phenomenon as in the West, which is known as Street social work. [From the publication]

DOI:
10.15388/STEPP.2015.11.8371
ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63143
Updated:
2020-04-29 13:45:27
Metrics:
Views: 25    Downloads: 15
Export: