Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
193 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2008 m. Socialinių tyrimų institute. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Status of social work profession in Lithuania Vilnius : [Institute for Social Research], 2008 29 p
Summary / Abstract:

LTL. Varžinskienė disertacijoje „Socialinio darbo profesijos statusas Lietuvoje“, remdamasi A. Abbott (1988) sistemine profesijų teorija, analizuoja, jaunos Lietuvoje socialinio darbo profesijos statusą. Disertacijos tikslui – atskleisti socialinio darbo profesijos ypatumus – pasiekti naudota teorinė šaltinių analizė, dokumentų analizė bei atliktas empirinis kiekybinis tyrimas. Empirinio tyrimo metu apklaustos trys respondentų grupės – socialiniai darbuotojai, jų partneriai ir bendrosios populiacijos respondentai. Iš viso tyrime dalyvavo 1462 respondentai. Tyrimo metu atskleista, kad socialinio darbo profesija ir jos samprata Lietuvoje yra nevienareikšmė, o jos vidiniai ypatumai nulemia ir profesijos statusą didinančius ir mažinančius veiksnius. Tyrimas taip pat atskleidė keletą socialinio darbo profesijos statuso ypatumų – profesija yra matoma kaip vidutinio prestižo, socialinio-padedančio pobūdžio profesija, kuri yra reikšminga visuomenei ir klientui, tačiau profesijos atstovams nesuteikia palankių darbo sąlygų: yra blogai apmokamas, sunkus, pavojingas. Socialinio darbo profesijos prigimtis ir socialinis kontekstas sukuria mažai galimybių išvystyti aukštą profesijos statusą. [LMT]

ENIn her thesis “Socialinio Darbo Profesijos Statusas Lietuvoje” L. Varžinskienė, referring to the systematic occupations theory by A. Abbott (1988), analyzes the status of the social work occupation, which is quite young in Lithuania. In order to reach the aim of the thesis – revealing of the features of the social work occupation, a theoretic analysis of sources and documents was used and an empirical quantity study was performed. Three groups of respondents were surveyed during the empirical study – social workers, their partners and the general public. Totally 1462 respondents participated in the survey. During the survey it was identified that the social work occupation and its concept in Lithuania is ambiguous and its internal particularities determine the factors, increasing or reducing the status of occupation. The survey also revealed several features of the status of social work occupation – the occupation of the social-assistant character is viewed as one of average prestige, significant to the society and the customer, however, not beneficial to its representatives in terms of favourable labour conditions: it is not well-paid, difficult and dangerous. The character and social context of the social work occupation create little possibilities to develop a high professional status.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16094
Updated:
2022-02-07 20:09:01
Metrics:
Views: 127
Export: