Fraktūra senųjų Klaipėdos krašto kapinių epigrafuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fraktūra senųjų Klaipėdos krašto kapinių epigrafuose
In the Journal:
Res humanitariae. 2014, t. 15, p. 157-169
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Panegirika / Panegyric.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tiriami Klaipėdos krašto kapinių XIX–XX a. epigrafų šriftai. Ypatingas dėmesys sutelkiamas į gotiškojo stiliaus šrifto fraktūros vartoseną. Fraktūra, viduramžiais įsitvirtinusi ir iki Antrojo pasaulinio karo vartota Vokietijos spaustuvių, yra neatsiejama Mažosios Lietuvos kultūros dalis. Pirmojoje analizės dalyje pateikiama istorinė knyginės fraktūros paplitimo vokiškai kalbančiose šalyse apžvalga, išryškinanti šio rašto reikšmę. Pagrindinis tyrimo tikslas – atskleisti šrifto ir kalbos sąsajas bei nustatyti šriftų vartosenos ypatumus atsižvelgiant į laikotarpį, etninius bei socialinius aspektus, medžiagą ir atlikimo techniką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gotikiniai šriftai; Fraktūra; Antikva; Epigrafai; Klaipėdos krašto kapinės; Gothic type; German type; Fraktur; Antiqua script; Inscriptions; Cemeteries of Klaipėda region.

ENThe article analyzes the usage of epighaph fonts in old cemetries of Klaipėda region. The attention is mainly focused on gothic style type Fraktur. This German type was a basic script in German territories since Middle Ages until World War II. The German type is an inherent part of culture in Minor Lithuania. 1st part of the analyses deals with historical dissemination of printing Fraktur in German-speaking countries, with the purpose to illustrate the significance of this gothic style type in the society. The main target of the research is to explicate the relationship between different script types and languages, and to assess specifics of usage of the Fraktur regarding on period, ethnic and social aspects, material and technical features. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v0i15.840
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62937
Updated:
2018-12-17 13:55:59
Metrics:
Views: 44    Downloads: 4
Export: