Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų pasitenkinimas darbu: vadovų grįžtamojo ryšio svarba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų pasitenkinimas darbu: vadovų grįžtamojo ryšio svarba
Alternative Title:
Pre-school education pedagogues’ job satisfaction: the importance of manager’s feedback
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2016, Nr. 75, p. 41-56
Keywords:
LT
Pasitenkinimas darbu; Grįžtamasis ryšys; Pedagogas; Ikimokyklinis ugdymas; Švietimas; Vadyba.
EN
Stisfaction with work; Feedback; Pedagogue; Pre-school education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiama vadovo grįžtamojo ryšio samprata, analizuojama pasitenkinimo darbu samprata bei veiksniai, darantys įtaką grįžtamojo ryšio efektyvumui, nagrinėjama vadovo grįžtamojo ryšio įtaka ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų pasitenkinimui darbu. Vadovo grįžtamojo ryšio, pedagogų reakcijų į grįžtamąjį ryšį bei pasitenkinimo darbu ryšiams įvertinti pristatomas empirinio tyrimo modelis. Pateikiami atlikto empirinio tyrimo (panaudojant kiekybinį anketinės apklausos metodą) rezultatai, išvados. Atlikus tyrimą nustatytos reikšmingos sąsajos tarp vadovo grįžtamojo ryšio ir pedagogų pasitenkinimo darbu. [Iš leidinio]

ENThe article deals with conceptions of feedback from manager, job satisfaction, and factors influencing the efficiency of feedback. The impact of principal’s feedback on primary education pedagogues’ job satisfaction is analysed as well. The model of empirical research is introduced in order to evaluate the interface of principal’s feedback, pedagogues’ reactions to the feedback, and job satisfaction. The results and conclusions of the conducted empirical research (on the basis of quantitative questionnaire method) are provided. After conducting the research, the significant correlations between principal’s feedback and pedagogues’ job satisfaction have been established. [From the publication]

DOI:
10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.3
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62655
Updated:
2018-12-17 14:07:59
Metrics:
Views: 26    Downloads: 15
Export: