Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos
Alternative Title:
Relationship among organizational commitment, job satisfaction,and job involvement among school teachers
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2014, t. 69, p. 89-102
Keywords:
LT
Emocinis įsipareigojimas; Normatyvinis įsipareigojimas; Organizacinis įsipareigojimas; Organizacinis įsipareigojimas, emocinis įsipareigojimas, normatyvinis įsipareigojimas, tęstinis įsipareigojimas, pasitenkinimas darbu, įsitraukimas į darbą; Tęstinis įsipareigojimas, pasitenkinimas darbu; Įsitraukimas į darbą.
EN
Emoctional commitment; Job involvement; Job satisfaction; Normative commitment; Organizational commitment; Organizational commitment, emotional commitment, normative commitment, continued commitment, job satisfaction, job involvement.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės organizacijos norėdamos prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų tapo labiau priklausomos nuo darbuotojų turimų žinių negu fizinių gebėjimų. Įsipareigojimo organizacijai tyrimų aktualumas yra susijęs su organizacijų vadovų poreikiu žinoti, į kokius reiškinius, susijusius su organizacinių įsipareigojimų vystymu, reikėtų pirmiausia atkreipti dėmesį. Įsitraukimas į darbą, organizacinis įsipareigojimas ir pasitenkinimas darbu – tai trys tarpusavyje besisiejantys reiškiniai, kurie svarbūs tiek individualių, tiek organizacinių poreikių tenkinimui. Straipsnyje pateikiamas teorinis organizacinio įsipareigojimo ir jo dėmenų (emocinio, normatyvinio ir tęstinio įsipareigojimo), pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajų modelis, kuriuo remiantis buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidė ryšius tarp organizacnio įsipareigojimo ir jo dėmenų, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą. [Iš leidinio]

ENThe importance of analysing organizational commitment is related to the managers’ need to know what kind of phenomena related to organizational commitment they should primarily pay attention to. Organizational commitment, job satisfaction, and job involvement are the three related phenomena which are important for satisfacting both the individual and organizational needs. This paper presents a theoretical model of relationship between organizational commitment and its dimensions (affective, normative, and continuous), job satisfaction, and job involvement which was structured on the base of different reasearch findings. Survey among schoolteachers was accomplished with reference to the presented model. Theresults of the study highlighted the existing relationship among organizational commitment, job satisfaction, and job involvement. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57927
Updated:
2018-12-17 13:52:07
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: