Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis: konkurencingumas, inovacijų politika ir "oazių" idėja

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis: konkurencingumas, inovacijų politika ir "oazių" idėja
Alternative Title:
National economies in the conditions of globalization: competition, policy of innovations and idea of 'oasis'
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Inovacijos / Innovations; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos sąlygomis kiekviena nacionalinė ekonomika reiškiasi kaip ekonominės veiklos tarptautinėse rinkose subjektas, turintis būti konkurencingas pagal kriterijus, išreiškiančius globalios ekonominės raidos prioritetus. Kiekvienos nacionalinės ekonomikos konkurencingumo esminė sąlyga - racionali nacionalinės ekonominės sistemos specializacija, įgalinanti užtikrinti galimai spartesnį ekonomikos augimą, visapusišką socialinę pažangą. Savo ruožtu nacionalinės ekonominės sistemos specializacijai užtikrinti kiekvienos šalies mastu turi būti parengiama ir įgyvendinama atitinkama inovacijų politika, orientuota į tai, kad inovacijų priemonėmis būtų sprendžiamos aktualios socialinės ekonominės problemos. Straipsnyje iškelta regioninių bei šakinių (sektorinių) "oazių" idėja, skirta kryptingai spręsti įvairių regionų bei ekonomikos sektorių modernizavimo bei inovatyvios plėtros problemas. Parodyta, jog šios idėjos realizavimas yra ypač reikšmingas Rytų ir Vidurio Europos šalių integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis. Straipsnyje detaliai apibūdintos įvairios "oazių“ plėtojimo galimybės, ptioritetą teikiant tokioms priemonėms kaip: inovacijų centrų, verslo inkubatorių bei mokslo ir technologijų parkų tinklų kūrimas; pramonės mazgų ir daugiašakių klasterių bei jų tinklų kūrimas; socialiai orientuotų tinklų, apimančių užimtumui užtikrinti skirtas smulkias įmones, kūrimas. Atskleistos galimybės minėtomis priemonėmis skatinti socialinę ekonominę raidą. "Oazių“ idėjos įgyvendinimas reikalauja adekvačių priemonių viešojo-administravimo bei vadybos srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Inovacijos; Internacionalizacija; Konkurencingumas; Nacionalinė ekonomika; Nacionalinės ekonomikos efektyvumas; Innovation; Competitiveness; Globalization; Innovation; Internationalization; National economic efficiency; National economy.

ENThe accelerating pace of the change of conditions raises the issue of efficiency and competitiveness of every national economy as an entity functioning in an international and global economic system. Development of innovations is of particular importance for increasing the efficiency and competitiveness of national economy by building and implementing up-p-date models of national innovations to that end. Economic problems witnessed by a large number of modem Western and Eastern and Central European countries now point to frequent shortage of such innovation policy models the utilisation of which could modernise national economies in an integrated way and organdy solve socialeconomic development problems as well as advance technological development. The concepts of national economy as a system as well as enhancement of its efficiency and competiteveness are described The definition of national economy as a system and as an integral entity of economic activity facilitates the comprehension and assessment of every national economy in two ways: as a certain totality of economic potentials and as an entity of economic activities capable of integrating the essence of the idea of “oases”is as follows: after certain priorities lire set on a national, sectoral or regional scab, particularly favourable conditions for social economic development, scientific and technological progress, innovations and investment are created: and what is of utmost importance is that these particularly favourable conditions are created in a targeted way in compliance with the set priorities. [...]. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62456
Updated:
2020-04-05 19:31:14
Metrics:
Views: 25
Export: