Vertės ekspertizė kaupiant dokumentus Lietuvos valstybės archyvuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertės ekspertizė kaupiant dokumentus Lietuvos valstybės archyvuose
Alternative Title:
Appraisal accumulating records in Lithuanian state archives
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 186-209
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dokumentotyra.
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apibendrinti dokumentų vertės ekspertizės praktiką, kaupiant viešojo sektoriaus įstaigų dokumentus Lietuvos valstybės archyvuose. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: išnagrinėti archyvistikos įrodomumo, atskaitingumo ir atminties koncepcijas bei aptarti Lietuvos valstybės archyvų atliekamą makrolygio ir mikrolygio vertės ekspertizę, siekiant kaupti išliekamąją vertę turinčius dokumentus. Straipsnis parengtas pagal Australijos ir kitų šalių archyvų veiklos tyrėjų publikacijas, taip pat autorės atlikto empirinio tyrimo duomenimis (oficialiųjų dokumentų tekstų analizės bei atliktos respondentų apklausos). Atskaitingumo poreikiams tenkinti pasitelkiami dokumentai, kurie liudija jų sudarytojų veiklą. Dokumentų įvertinimas ir atranka − viena iš atskaitingumo aspektu išskiriamų archyvų funkcijų. Įrodomumo koncepcija skatina archyvus kaupti patikimus, autentiškus dokumentus. Archyvai siekia saugoti bendruomenių dokumentinę atmintį ir sudaryti galimybę visuomenei naudotis tokia atmintimi. Tokia nagrinėtų koncepcijų esmė. Vertės ekspertizė archyvų vykdomo komplektavimo prasme apima įvertinimą, vertinimo rezultatų paskelbimą, kad būtų išskiriami vertingi dokumentai ir imamasi priemonių jiems išsaugoti. Straipsnyje kartu analizuojama, kaip Lietuvoje įgyvendinama vertės ekspertizė makrolygio ir mikrolygio vertės ekspertizės aspektais. Apibendrinant tai, kaip dokumentai kaupiami Lietuvos valstybės archyvuose pagal straipsnyje nurodytus vertės ekspertizės etapus, prieinama prie išvados, kad vertės ekspertizė Lietuvoje apima apibrėžtų tikslų (išsaugoti dokumentinį paveldą, atminimą ir nacionalinį tapatumą) siekimą ir veiksmus tikslui pasiekti. [Iš leidinio]

ENThe article is about functions of archives as well as concepts of evidence, accountability ad memory on which archives goals are based. This is important in Lithuania too, especially when the new Law on Documents and Archives have come in force. The purpose of the Law is to create a legal basis for accumulation and administration of the National Documentary Fond so that the national documentary heritage, memory and the national identity would be preserved. Lithuanian state archives appraisal practice is generalised in the article as well as significance of evidence, accountability and memory concepts are identified. The article is written in conformity with the science literature analysis and with the accomplished original research which consists of analysis of official records and carrying out a survey of respondents’ opinion. It is concluded that appraisal in Lithuania includes the objective of the identified goals and actions reaching the goals. The Lithuanian agencies of the sate archival system perform expedience actions as well as plan their actions, organise and are involved in making decisions on the records of the enduring value. The concepts of evidence, accountability and memory, which are related to record value in Lithuania, are appreciated differently. The records of the endured value are most broadly manifested. The fact that the Law on Documents and Archives is indicated as striving to preserve the national documentary heritage, memory and the national identity shows growing interest in social memory aspects.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/128
Updated:
2018-12-17 11:31:37
Metrics:
Views: 50    Downloads: 3
Export: