Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą: teorinės ir praktinės problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą: teorinės ir praktinės problemos: disertacija
Alternative Title:
Criminal Liability for Bribery According to the Criminal Code of the Republic of Lithuania: Theoretical and Practical Issues
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
201 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Lietuvos teisės universitete, Baudžiamosios teisės katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Criminal liability for bribery according to criminal code of Republic of Lithuania: theoretical and practical problems Vilnius, 2004 40 p
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje siekiama apžvelgti kyšininkavimo kriminalizavimo istorinę raidą ir tendencijas baudžiamuosiuose įstatymuose, užsienio šalių baudžiamųjų įstatymų normas, apibendrinti esančius tyrimus kyšininkavimo klausimu. Pirmajame skyriuje analizuojama kyšininkavimo nusikaltimų samprata, socialinis pavojingumas, sąlygos bei priežastys, kyšininkavimas vertinamas kaip socialinis reiškinys. Antrajame ir trečiajame skyriuje nagrinėjami kyšininkavimo nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Ketvirtajame skyriuje analizuojama daug diskusijų teisėsaugos ir nusikaltimų praktikoje sukėlusi kyšininkavimo panaudojant nusikalstamą veiką imituojantį elgsenos modelį problema. Paskutinis skyrius skirtas nagrinėti kyšininkavimo nusikalstamų veikų baudžiamumo klausimus, sankcijas už kyšininkavimo nusikaltimus baudžiamajame įstatyme, kokybiškai analizuojamos atskiros bausmės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis dissertation aims to review the historical development of the criminalisation of bribery, the trends in criminal laws, the norms of the criminal laws of foreign countries, as well as summarise the state of bribery research. The first chapter analyses the notion of the crimes of bribery, its social dangers, conditions and causes. Bribery is viewed as a social phenomenon. The second and third chapters examine the objective and subjective components of the crime of bribery. The fourth chapter analyses the much-debated problem of using models imitating criminal behaviour in the practice of law enforcement institutions. The final chapter aims to examine the issues of punishment for bribery crimes, the sanctions for bribery provided by the penal law, and presents a qualitative analysis of individual punishments.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10397
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 104
Export: