Lokalinės istorijos sampratos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinės istorijos sampratos
Alternative Title:
Conception of local history
In the Book:
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Istorija (mokslas) / History science; Kultūra / Culture; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTTiriamos lokalinės visuomenės sampratos Lietuvos ir Europos (Vokietijos, Lenkijos, Rusijos) istoriografijoje, dėmesys sutelkiamas istorikų, etnologų, folkloristų, politologų apibūdinimams. Lokalinės visuomenės sampratos yra siejamos su regiono, istorinės kultūrinės srities, kultūrinės srities sąvokomis ir yra nuo jų priklausomos. Regionas gali būti suvokiamas: kaip šiuolaikinės valstybės ar Europos kontinento ar Europos Sąjungos dalis arba kaip kurios nors tautos dalies, gyvenančios kitoje valstybėje, teritorija. Aptariamos istorinės kultūrinės, istorinės etnografinės srities sampratos. Lokalinė istorija istoriografijoje suvokiama kaip įvairaus masto visuomenės bendrijos (visuomeninės grupės, smulkiosios visuomenės struktūros dalies ar tų dalių darinio) raida, kuriai būdingas tam tikras kultūros reiškinių kompleksas. Nagrinėjami veiksniai, formuojantys lokalinės visuomenės kultūros kompleksus: priklausymo stambesnei, kultūros tęstinumo bruožus turinčiai sričiai, pobūdis, ryšiai su dominuojančia srities kultūra, etninė krašto sudėtis, kalbinė situacija ir kalbų apsuptis, geografinės, teritorijos klimato ypatybės, ūkininkavimo tipai ir būdai, bei jų kombinacijos, demografinė raida, geopolitinės krašto sąlygos, politinės raidos sąlygos ir patirtis, tikybinės orientacijos; kultūrų komunikacijos sąlygos, istorinė patirtis, kultūrinės atminties bruožai ir formavimosi ypatybės, inkultūracijos sąlygos ir ypatybės. Aptariamas lokalinės visuomenės ir kraštotyros, kasdienio gyvenimo tyrimų santykis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lokalinė istorija; Regionai; Istorinė kultūrinė sritis; Visuomenės grupės; Lokalinės grupės; Regioninis bendruomeniškumas; Bendruomenės identitetas; Kultūros kompleksas; Kraštotyra; Local history; Region; Historical cultural sphere; Social groups; Local groups; Regional sociality; Community identity; Culture complex; Regional studies.

ENThe concept of local societal history in Lithuania’s and Europe’s (Germany, Poland, and Russia) historiography is researched, concentrating on the descriptions of historians, ethnologists, folklorists and political scientists. The concept of local history is related to and dependent on region, the sphere of cultural history, the concept of cultural history. A region can be considered as a modern-day state, or the continent of Europe or a part of the European Union or a part of some other nation living in the territory of a different country. The concepts of cultural history and historical ethnography are discussed. In historiography, local history is considered to be the development of a social group’s different ways of thinking (social groups, parts of small social structures or deriving from those parts) which characterise a certain complex of cultural significance. It examines the factors which form the complex of a local society: strong membership, means of passing on the features of the region’s culture, links with the dominant culture of the region, the components of the ethnic land, the language situation and language environment, features of the territory’s climate, forms and types of agriculture and they way they combine, demographical development the geopolitical features of the area, the conditions and experience of political development, belief systems; the conditions of cultural communication, historical experience, cultural reminders and features of their formation, conditions and features of the development of cultures. It discusses local society, the study of local lore and relations governing research into everyday life.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6240
Updated:
2020-09-23 15:45:54
Metrics:
Views: 453    Downloads: 17
Export: