Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis
Editors:
  • Ragauskas, Aivas, sudarymas [com]
  • Senkus, Vladas, sudarymas [com]
  • Mačiukas, Žydrūnas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pages:
212 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Įžanga — Lokalinės istorijos sampratos / Ingė Lukšaitė — Lokalinės istorijos tyrimai Lietuvoje: naujas iššūkis Lietuvos istoriografijoje? / Alvydas Nikžentaitis — Lokalumas ir tapatybė (identitetas): sociopolitologinės įžvalgos / Romualdas Grigas —. Daugiadalykiškumas lokalinės istorijos tyrimuose / Juozas Vytautas Uzdila - Mikro- ir makrosantykis archeologiniuose tyrimuose / Birutė Salatkienė — Globalizacija ir lokalumas: politologiniai aspektai / Vladas Senkus — Lokalinių lyginamųjų sociologinių tyrimų galimybės tiriant kultūrinį identitetą / Eugenija Krukauskienė — Monografinis metodas sociologijoje: samprata ir raida / Anelė Vosyliūtė — Gražutės regioninio parko kultūros paveldo objektų geografinis vertinimas / Kęstutis Švedas — Kraštotyros vaidmuo lokaliniuose tyrimuose / Romualdas Povilaitis — Kraštovaizdžio istorijos tyrimai Didžiojoje Britanijoje / Žydrūnas Mačiukas — Fotografijos panaudojimas tarpukario Lietuvos istorijos lokaliniuose tyrimuose / Vida Girininkienė — Šeimos istorijos rekonstrukcijos šaltiniai: bažnytinės metrikų knygos / Nelė Asadauskienė — Viešosios istorijos lokaliniai tyrimai JAV / Auksė Šerstobojeva — Regioninė ir lokalinė istorinė periodika Lietuvoje 1990- 2005 metais: lokalinių tyrimų iniciatyvos / Robertas Jurgaitis — Socialiniai bei ekonominiai lokalinių tyrimų aspektai Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantų sociologų darbuose / Juozas Bagdanavičius — Vilnius pedagoginio universiteto Geografijos katedrų atliekamų lokalinių sistemų tyrimų raida, padėtis bei perspektyva / Algirdas Stanaitis —Šiaulių apskrities vietovių lokalinės istorijos tyrimai: moksliškumo, reprezentatyvumo, pragmatizmo aspektai / Jonas Sireika — Lokalūs tradicinių amatų ir jaunimo etnokultūrinių orientacijų tyrimai Lietuvos žemės ūkio universitete / Asta Steikūnienė — Lietuvos miestų ir miestelių pirmųjų paminėjimų datos / Tomas Baranauskas — Visuotinumas ir lokalumas XVI—XVIII a. socialinėje Birštono raidoje / Raimonda Ragauskienė — Socialinių santykių XVII—XVIII a. tyrimai ir lokalinė istorija / Rita Regina Trimonienė — Radvilų Biržų pilies žmonės 1589-1655 metais: netradicinė lokalinė bendruomenė karo ir taikos aplinkoje / Deimantas Karvelis — Metropolio ir provincijos komunikacijos ypatybės: Varšuva ir Kurtuvėnai XVIII a. antroje pusėje / Aivas Ragauskas — Skandinavai Klaipėdos krašte 1923-1939 metais / Sandra Grigaravičiūtė — A. Smetonos lituanistikos instituto Istorijos skyriaus 1939 m. veikla, siekiant išsaugoti Lietuvos dvarų ir bažnyčių rašytinį istorinį paveldą / Valdas Selenis — Jaunimo regioninio identiteto konstravimo ypatumai lyginamuoju aspektu: Latvija, Lietuva, Norvegija / Irena Šutinienė — Lokalinių jaunimo grupių komunikacinių ypatumų lyginamasis tarptautinis tyrimas / Viktorija Žilinskaitė — Klaipėdos krašto aukštaičiai: bendruomenių sąveikos kalbinis aspektas / Daiva Vaišnienė.
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTMokslinių straipsnių rinkinyje pirmą kartą analizuojama Lietuvos lokalinių tyrimų teorijos, raidos ir praktikos klausimai įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų, pirmiausia istorijos, sociologijos, geografijos, kontekste. Aptariama lokalumo samprata, lokalumo ir regionališkumo santykių, lokalinių tyrimų metodų problematiškumo, lokalinių tyrimų daugiadalykiškumo problemos, nurodomi lokalinių tyrimų ir kraštotyros santykiai ir pan. Greta to pristatoma lokalinių tyrimų padėtis ir galimos perspektyvos Lietuvos lokalinės istorijos istoriografijos kontekste, plėtojant kai kurias dar mažai išplėtotas tyrimų kryptis, kurios turi pakankamai gilias tradicijas Europos istoriografijoje. Straipsnių rinkinio autoriai - Vilniaus pedagoginio, Šiaulių, Lietuvos žemės ūkio universitetų, Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos, Socialinių tyrimų institutų mokslininkai. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9955200782
Parts:
Related Publications:
Monografiniai tyrimai ir jų reikšmė Lietuvos sociologijos mokslui / L. Kublickienė, A. Žvinklienė. Filosofija. Sociologija 2022, t. 33, Nr. 2, p. 167-174.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87865
Updated:
2022-02-07 08:29:12
Metrics:
Views: 51    Downloads: 5
Export: