Z karta: charakteristika ir ugdymo metodologinės linkmės įžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Z karta: charakteristika ir ugdymo metodologinės linkmės įžvalga
Alternative Title:
Z generation: characteristic and insight of educational methodological direction
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 4 (69), p. 95-104
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Z karta; Charakteristika; Kokybinis tyrimas; Ugdymo metodologijos linkmės; Z generation; Characteristic; Qualitative research; Directions of education methodology.
Keywords:
LT
Charakteristika; Kokybinis tyrimas; Ugdymas / Education; Z karta.
EN
Characteristic; Directions of education methodology; Qualitative research; Z generation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis įvairių autorių tyrimo duomenimis, pateikiama Z kartos charakteristika, išryškinant jos esminius bruožus, kuriuos dera įvertinti modeliuojant šios kartos ugdymo/si perspektyvą. Aptariami 2014 m. straipsnio autorės atlikto kokybinio tyrimo apie naująją kartą duomenys, iliustruojant Y kartos atstovų nurodomus Z kartos bruožus bei jų argumentus dėl vienų ar kitų bruožų šiai kartai priskyrimo. Z kartos ugdymo metodologinėje linkmės įžvalgoje aptariami JAV Šiaurės Karolinos valstijos JAV Šiaurės Karolinos naujų reiškinių instituto pastebėjimai dėl naujos kartos stiprintinų bruožų identifikavimo. Be to, straipsnyje parodoma, kodėl ugdymo metodologijoje reikia išryškinti atskaitos taškus – ugdomąsias vertybes, grindžiamas dorybėmis, jomis grįsti ugdomąją sąveiką bei projektuoti visus ugdymo sistemos elementus atitinkamoje metodologinėje prieigoje. Tuo tikslu dera identifikuoti ugdymo veikėjų esamas ir siekiamas ugdyti/is charakteristikas. [Iš leidinio]

ENReferring to research data of different authors, the article presents the Z generation characteristic by disclosing its essential features, which should be evaluated in modelling the perspective of this generation’s education/self-education. The article discusses the data of the qualitative research on the new generation, which was performed in 2014, by illustrating the Z generation features indicated by the representatives of the Y generation as well as their arguments on the attachment of some features to this generation. The insight of the Z generation’s education methodological direction discusses the sightings on the identification of the features of the new generation, which should be strengthened, by the Institute for Emerging Issues in North Caroline State, USA. The article also points out why in the education methodology it is necessary to highlight points of reference – educational references, grounded virtues, by means of them to substantiate educational interaction as well as to project all elements of educational system in the appropriate methodological approach. So it would suit to identify present characteristics of education actors as well as characteristics to be educated / self-educated. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v68i4.952
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62309
Updated:
2019-02-18 23:41:37
Metrics:
Views: 112    Downloads: 48
Export: