Žemės ūkio verslo projektų efektyvumo vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio verslo projektų efektyvumo vertinimo modelis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
164 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto ir Informacijos technologijų instituto Informatikos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modell für die effektivitätsbewertung der Geschäftsprojekte in der Landwirtschaft Kaunas, 2005 36 p
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio verslo projektų vertinimą viso jų gyvavimo ciklo metu atlieka šios investavimo procese dalyvaujančios vertintojų grupės: projekto iniciatoriai (verslininkai), verslo projektus finansuojančių institucijų (bankų, investicijų fondų), investicinės paramos teikėjų (valstybės institucijų) specialistai. Kiekvienos šių grupių atstovai nevienodai interpretuoja įgyvendinamo verslo projekto tikslus, nustato skirtingus vertinimo kriterijus, kurie gali prieštarauti vieni kitiems. Realūs verslo projektai dažniausiai yra daugiatiksliai ir tik atskirais atvejais gali būti formuluojamas vienintelis tikslas. Sėkmingam šių projektų įgyvendinimui būtina nuolatinė jų priežiūra, efektyvumas turi būti vertinamas ir analizuojamas viso gyvavimo ciklo metu. Žemės ūkio verslo projektų efektyvumo vertinimą tikslinga atlikti šiuo nuoseklumu: atlikti aplinkos analizę ir nustatyti vertinimo tikslus; parinkti ir sugrupuoti vertinimo kriterijus; nustatyti vertinimo kriterijų reikšmingumą naudojant; atlikti efektyvumo analizę bei gautų rezultatų vertinimą. Efektyvumo nustatymui taikytinas duomenų gaubtinės analizės metodas. Sukurtasis modelis gali būti taikomas įvairiais žemės ūkio verslo projektų vertinimo atvejais: lyginant planuojamus projektus išrenkant vieną geriausią variantą; išrenkant keletą geriausių projektų, kuriems tikslinga suteikti finansinę paramą; įgyvendinamo projekto efektyvumo stebėsenai, lyginant pasiektus rezultatus su analogiškų projektų rezultatais; analizuojant projektų efektyvumą įvairiais požiūriais.

ENThrough the life cycle of agricultural business projects, evaluation is performed by several groups of evaluators participating in the investment process: project initiators (businessmen), financing institutions (banks, investment funds, etc.), and specialists of investment subsidiary providers (state institutions). Representatives of each group differently interpret objectives of business projects and set different evaluation criteria that may contradict to each other. In most cases business projects are multipurpose, and only sometimes they feature single objective. In order to implement such projects successfully, care and efficiency evaluation is necessary through the entire cycle of life. Efficiency evaluation of agricultural projects might be performed in the following sequence: performing environmental analysis and setting evaluation objectives, choosing and grouping evaluation criteria, setting the importance of evaluation criteria, performing efficiency analysis, and evaluating the results obtained. In order to define efficiency of the project data convex analysis is recommended. The model designed by the author may be applied for evaluation of various agricultural projects in various cases: comparing projects in order to choose one alternative, choosing several the best projects for financial support, monitoring efficiency of the implemented project, comparing results of a project with that of analogues projects, and analysing project efficiency from various points.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10373
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 20
Export: