Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855-1915)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855-1915)
Editors:
  • Griškaitė, Reda, sudarymas [com]
  • Būčys, Žygintas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.
Pages:
475 p
Contents:
Pratarmė / Foreword — Eilės Senienų muziejaus atidarymo iškilmėms Vilniuje 1856 metų balandžio 17 dieną / Liudvikas Kondratavičius — „Bastionas nuo šiaurės vėtrų“: senienų užuovėjoje / Žygintas Būčys — Pomiędzy eksponowaną słowiańskością a skrywaną litewskością. Eustachy Tyszkiewicz i jego wizja Wielkiego Księstwa Litewskiego / Leszek Zasztowt — Muzeum Starożytności i Tymczasowa Komisja Archeologiczna Wileńska w walce o litewską tożsamość i dziedzictwo kulturowe / Ewa Semenowicz — У истоков Виленского музея древностей: формирование музеологических взглядов Евстафия Тышкевича / Александр Гужаловский — Ankstyvasis kapitalistinis entuziazmas Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos narių veikloje / Saulius Pivoras — 1858 metų rugsėjo 6-oji Vilniaus senienų muziejuje: simbolinių gestų prasmės / Vilma Žaltauskaitė — Vilniaus laikinoji archeologijos komisija ir universiteto atkūrimo sumanymai / Darius Staliūnas — Lietuvių kalbos archeologija: Pranciškaus Vilčinskio laiškai Eustachijui Tiškevičiui / Brigita Speičytė — Teatro tema Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos narių ir Vilniaus senienų muziejaus kūrėjų veikloje / Vida Bakutytė — Lietuvos istorijos pristatymo paradigmos Vilniaus senienų muziejuose (1855-1865 ir 1867-1915) / Nastazija Keršytė — Laikinosios komisijos Vilniaus viešajai bibliotekai bei prie jos esančiam muziejui kurti ir valdyti vadovai ir nariai 1871-1915 m. / Henryka Ilgiewicz — Прасковья Уварова и Виленский музей древностей (по материалам фонда Уваровых Государственного исторического музея) / Галина Koвeнeвa — Fiodoro Pokrovskio archeologinis palikimas / Dalia Ostrauskienė —Освещение деятельности Виленского музея древностей и Виленской временной археологической комиссии в белорусской историографии второй половины XX – начала XXI вв. / Aннa Карпеченко — Apie Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomą Eustachijaus Tiškevičiaus archyvą / Andrej Ryčkov — Fotografinis palikimas Vilniaus viešojoje bibliotekoje ir Senienų muziejuje / Valentina Karpova-Čelkienė — Mauricijaus Krupavičiaus dokumentų rinkinys: Vilniaus senienų muziejaus ir Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos veikla / Greta Lemanaitė — Vilniaus senienų muziejus ir Vilniaus laikinoji archeologijos komisija Lietuvos valstybės istorijos archyvo dokumentuose / Neringa Češkevičiūtė — Адам Гонорий Киркор и Фаддей Булгарин: взаимосвязи и идейная близость / Абрам Рейтблат — Adam Kirkor i Muzeum Starożytności w świetle krakowskich archiwaliów / Magdalena Frączek — Владимир Назимов и Виленская временная археологическая комиссия / Павел Лавринец — Dvasininkai Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos veikloje / Algimantas Katilius — Šviesiojo Dauggalio Jo Malonybės kunigo Andriejaus Benedikto Klongevičiaus iškilmingo įžengimo į Vilniaus vyskupo Sostą 1841 metų birželio 29-ąją proga / Eustachijus Tiškevičius — Keletas štrichų Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos garbės nario Henri François Alexandre’o van Blarenberghe’o biografijai / Dainius Junevičius — Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos „neakivaizdininkės“: „gender aspektas“ Vilniaus senienų muziejaus istorijoje (1856-1865) / Reda Griškaitė —О некоторых портретах из Виленского музея древностей в Литовском национальном музее / Наталья Мизернюк-Роткевич — Vilniaus senienų muziejaus rankraščių rinkinio likimas / Rima Cicėnienė — Paveikslai iš imperinės Rusijos „pertvarkyto“ Vilniaus senienų muziejaus / Dalia Tarandaitė — Vilniaus universiteto Mineralogijos kabineto rinkiniai Vilniaus senienų muziejuje / Eugenija Rudnickaitė — Botanikos rinkiniai Vilniaus senienų muziejuje / Audronė Meldžiukienė, Radvilė Rimgailė-Voicik, Mindaugas Rasimavičius — «Колокол Шедибора Волимонтовича» – экспонат Музея древностей при Виленской публичной библиотеке / Сергей Полехов — Vilniaus Žemutinės pilies vartų kartušai su Vazų herbu / Birutė Rūta Vitkauskienė — Asmenvardžių rodyklė — Santrumpos — Apie autorius.
ISBN:
9786098039764
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62109
Updated:
2022-01-18 15:43:52
Metrics:
Views: 76
Export: