Senatvės pensijų sistemos modelių teorinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senatvės pensijų sistemos modelių teorinė analizė
Alternative Title:
Models of old age pension system: theoretical analysis
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2009, Nr. 50, p. 53-68
Keywords:
LT
senatvės pensijų sistemos modeliai; senatvės pensijų sistemos pakopos.
EN
old age pension system models; old age pension system pillars.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atlikus senatvės pensijų sistemos modelių teorinę analizę, identifikuoti pagrindinius jų parametrus, išskirti pagrindinius finansavimo ir išmokų mokėjimo būdus bei įvertinti priežastis, lemiančias modelių pasirinkimą bei jų tęstinumą užtikrinančius kriterijus. Dalyviai, finansavimo šaltiniai, administravimas bei taisyklės, nustatančios senatvės pensijos gavimo sąlygas - esminiai parametrai, kurie apibrėžia senatvės pensijų sistemos modelį. Visi parametrai turi keletą reikšmių, t.y. alternatyvų, kurių pasirinkimą nulemia senatvės pensijų sistemos tikslai. Ypač aktualu įvertinti parametrų alternatyvas bei galimas jų pasirinkimo pasekmes reformuojant senatvės pensijų sistemas ir atsižvelgiant į keliamus ilgalaikius socialinius tikslus. Yra keli būdai kaip užtikrinti senatvės pensijų sistemų pusiausvyrą - t.y. subalansuoti socialinį biudžetą bei sulaukusiems pensinio amžiaus asmenims užtikrinti kuo didesnę pajamų pakeitimo normą. Einamųjų mokėjimų ir kaupimo finansavimo modelių bei apibrėžtų išmokų ir apibrėžtų įmokų pensijų modelių analizė parodė, jog jie gali būti įvairiai derinami tarpusavyje. Šiuo metu moderniausia laikoma senatvės pensijų pakopų sistema, kuri būtent yra sukurta šių modelių pagrindu. Pirmoji pakopa veikia einamųjų mokėjimų ir apibrėžtų įmokų pagrindu. Antroji ir trečioji pakopa remiasi kaupimo ir apibrėžtų įmokų modeliu. Pirmoji ir antroji pakopos yra finansuojamos iš asmenų mokamų socialinių mokesčių, o trečioji pakopa remiasi savanorišku įmokų mokėjimu. Pensijų sistema, paremta pakopomis, gali padėti įveikti galimas riziką efektyviau nei vienas pasirinktas senatvės pensijų sistemos modelis.

ENOld age pension system is a key to social security. Redistribution of personal incomes and synchronization of a consumption function through the all life-cycle are the main functions of the old age pension system. Possible pension system improvements are broadly analyzed in literature on social economics research. The key parameters choosing a pension system's model are: scope or participants, financing, administration, and rules, which describe benefits. All the parameters have some alternative values, which might be used depending on the goals of the old age pension system. The evaluation of alternative values of the parameters and possible their influence on the long term social policy goals is very important when reforming old age pension systems. Having analysed the pension system's financing sources and benefit models it is possible to note that there are several ways, how to balance social budget and to ensure higher replacement rate for pensioners. Pay-as-you-go or fully funded models together with defined contribution or defined benefit models might be measured differently. There are different opinions concerning the most suitable model. Recently a payas- you-go model has got criticism on stipulating the decrease of effectiveness in economics. Moreover, if redistribution is high and the financial difference between the old age pension and current incomes is very marked, it might force people to retire early or to work illegally. Although, fully funded models have weaknesses too. The recent crisis in financial markets has showed that accumulated capital in fully funded schemes might be less than expected.The modern 3 Pillars Pension model is based on measurements of these models. First pillar is based on pay-as-you-go defined contributions or defined benefits. Second and third pillars are based on fully funded defined contributions. After the World Bank had introduced pillar models in its policy research report "Averting old age crisis", they were adopted in different countries. Demographical, economical, political and institutional risks might influence the pension system models. However, the impact of these risks on different financing or benefits means is different. That is why the old age pension systems based on the model of pillars might overcome the risks more effectively than one pillar pension systems. During the last decade most of Central Eastern European countries reformed their old age pension systems from one pillar to the three pillars model. Having analysed the literature on social economics related to the old age pension systems, it can be stated that an effective pillared pension system might be successfully developed at the beginning of the reform there should be determined long term goals and developed a tight cooperation between public and private sectors. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19809
Updated:
2018-12-17 12:26:07
Metrics:
Views: 84    Downloads: 10
Export: