Šalies darbo rinkos raidos tendencijos ir perspektyvos : gyventojų aktyvumo pokyčių įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies darbo rinkos raidos tendencijos ir perspektyvos: gyventojų aktyvumo pokyčių įvertinimas
Alternative Title:
Trends and Prospects of the National Labour Market Development: Evaluation of Changes in Population Activeness
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2006, 44, p. 4-12
Keywords:
LT
Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTTeigiama linkme keičiantis situacijai darbo rinkoje, dažnai pasigirsta optimistiški balsai dėl šalies darbo rinkos ir ekonomikos raidos perspektyvų. Tačiau jau dabar, analizuojant tam tikrus demografinius, socialinius ir darbo rinkos rodiklius, galima pastebėti nerimą keliančius momentus, ateityje galinčius turėti neigiamų pasekmių nacionaliniam ūkiui. Įstojus Lietuvai į ES, dėmesys darbo rinkos problemoms išaugo. Nepaisant to, šalyje atlikti gyventojų užimtumo tyrimai dažnai yra specializuoti, todėl daugiau dėmesio juose skiriama tik tam tikrų problemų analizei. Dėl tokio ribotumo nukenčia tyrimų sistemiškumas, sunku nustatyti gyventojų užimtumo pokyčius lemiančias priežastis bei su tuo susijusių procesų ryšius. Išreiškiama nuomonė, kad kompleksinio gyventojų užimtumo tyrimo, kurio pagrindu būtų galima formuoti gyventojų užimtumo plėtros modelį, iki šiol nebuvo atlikta. Šiame straipsnyje nagrinėjami bendri gyventojų aktyvumo pokyčiai, demografinių procesų įtaka jų raidai, valstybės trumpalaikiai bei vidutinio laikotarpio siekiai didinti gyventojų aktyvumą. Analizuodami padėtį darbo rinkoje, rėmėmės Statistikos departamento bei specialių tyrimų duomenimis, įvairių institucijų prognozėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Gyventojų aktyvumas; Užimtumas; Bedarbiai; Labour market; Activity of residents; Employment; The unemployed.

ENWith positive changes taking place on the labour market, some optimistic comments are often voiced on the prospects of the national labour market and economic development. However, already now, while analysing certain demographic, social and labour market indicators one can note a few worrying moments that may have a negative impact on the national economy. Following Lithuania’s membership in the EU, challenges faced by the labour market have been given a lot of attention. Since surveys of the population’s employability are often specialised, they are more focussed on analysis of certain problems. Due to such limitation the systematisation of studies is put at stake, it is difficult to identify causes affecting changes in the population’s employability and relationship between related processes. An idea is raised that no comprehensive survey on the population employability has been conducted yet that would allow forming a model for employability enhancement. The present article analyses general developments in population employability, impact of demographic processes to such developments, short and long-term aims of the government to enhance population employability. The analysis of the labour market situation was based on data of the Department of Statistics and specialised surveys, as well as forecasts of various institutions.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6126
Updated:
2021-04-16 20:37:51
Metrics:
Views: 38    Downloads: 1
Export: