XVIII-XIX a. Klaipėdos krašto vokiškos epitafijos Prūsijos epitafijų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII-XIX a. Klaipėdos krašto vokiškos epitafijos Prūsijos epitafijų kontekste
Alternative Title:
German epitaphs of Klaipėda region cemeteries in the 18–19th centuries in the context of Prussian epitaphs
In the Journal:
Knygotyra. 2015, t. 64, p. 288-304
Keywords:
LT
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915).
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami XVIII–XIX a. Klaipėdos krašto senųjų kapinių vokiški paminkliniai įrašai. Vokiškos epitafijos gretinamos su kai kurių kitų istorinės Prūsijos regionų (dabartinės Šiaurės Lenkijos ir Šiaurės Vokietijos) antkapiniais įrašais, siekiama nustatyti jų bendrumus bei skirtumus atsižvelgiant ir į bendrąją to meto tradiciją. Tiriamas paminklinių įrašų kalbos stilius, analizuojami kalbos pasirinkimo motyvai. Antkapių įrašai nagrinėjami remiantis istoriniu lyginamuoju metodu. Klaipėdos krašto epitafijos turi nemažai kitų tuometės Prūsijos regionų paminklinių įrašų bruožų, tačiau lokalus kapinių koncentruotumas ir nedidelė socialinė įvairovė lemia įrašų panašumus. Bilingvizmas Klaipėdos krašto senųjų kapinių epitafijose atspindi ne tik vokiečių kalbos dominavimą, bet ir klišių naudojimą bei dvikalbystės buvimą lietuvininkams natūralia kasdienybės dalimi. [Iš leidinio]

ENThe article reviews German tombstone inscriptions of Klaipėda Region Lutheran Cemeteries of the 18th and 19th centuries. German epitaphs are compared to inscriptions of neighbouring Prussian regions (some areas in North Poland and North Germany) regarding common traditions. The analysis also deals with the culture of writing and the traditions of the funeral oration with the aim of disclosing their parallels with tombstones inscriptions. Reasons for the choice of the language are discussed. Epitaphs are analyzed on the basis of the historical-comparative method. The small area and social similarity determine resemblances of style. The bilingualism of epitaphs in Klaipėda Region reflects the dominance of German language, using of clichés and being bilingualism as a natural part of everyday life. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2015.64.8228
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61122
Updated:
2021-01-20 19:28:39
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: