Daugiakalbių vaikų kalbos sutrikimų idetifikavimas ir logopedinės pagalbos būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Daugiakalbių vaikų kalbos sutrikimų idetifikavimas ir logopedinės pagalbos būdai
Alternative Title:
Multilingual children‘s language disorders identification and speech language therapy methods
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2014, Nr. 2 (31), p. 7-22, 23-39
Keywords:
LT
Dvikalbiai ir daugiakalbiai vaikai; Kalbos sutrikimai; Logopedinės pagalbos daugiakalbiams vaikams būdai; Pirmoji (gimtoji kalba, Kl); Antroji kalba (K2).
EN
Bilingual and multilingual children; Speech disorders; Speech therapy help methods for multilingual children; First (mother tongue, K1); Second language (K2).
Summary / Abstract:

LTSvarbiausia daugiakalbystės reiškinio plitimo priežastis - nuolat didėjanti gyventojų migracija, vaiko kalbinės ir kultūrinės aplinkos kaita. Daugiakalbių vaikų gimtosios, antrosios ir užsienio kalbos išmokimo ir perėmimo ypatumai, kalbos sutrikimai bei jų atpažinimo ir įveikimo būdai vis labiau aktyvina mokslininkų ir logopedų praktikų dėmesį. Remiantis psicholingvistiniais tyrimais, tvirtinama, kad daugiakalbystė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, teigiamai veikiančių vaiko kalbos raidą ir plečiančių jo pasaulio sampratą. Mokslinės literatūros analizė rodo, kad dvikalbių ir / ar daugiakalbių vaikų kalbos sutrikimų identifikavimo ir įveikimo modeliai bei būdai dar nepakankamai išanalizuota tema tiek moksliniu, tiek praktiniu požiūriu. Dauguma autorių, nagrinėjančių daugiakalbių vaikų, turinčių kalbėjimo ir / ar kalbos sutrikimų, aspektus, pažymi būtinybę, įgalinančias įvertinti kalbos sutrikimų rizikos veiksnius, parengti daugiakalbių vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimo metodikas, kurios padėtų atpažinti, ar vaikams reikalinga logopedinė ar tik dalykinė-metodinė pagalba, mokantis naujos kalbos, bei parengti individualų, šių vaikų poreikius atitinkantį ugdymo(-si) planą. Teikiant logopedinę ar kitokią pagalbą daugiakalbių vaikų ugdymosi ir mokymosi sąlygoms užtikrinti, ypač svarbus specialistų ir tėvų bendradarbiavimas, logopedų, dirbančių su daugiakalbiais vaikais, profesinių kompetencijų ir tinkamo metodinio pasirengimo būtinybė. [Iš leidinio]

ENThe most important multilingualism cause is the increasing migration of the population. Multilingual children's primary language (mother's tongue), second, and foreign languages learning features, speech disorders, their recognition and overcoming methods activate researchers’, speech language pathologist practitioner’s attention. Psycholinguistic researches affirm that multilingualism is one of the most fundamental factors that positively impacts child’s language development and expands the concept of the world. Scientific literature analysis shows that identification of multilingual and/or bilingual children of speech disorders, overcoming models, and methods are not sufficiently analyzed theme by the scientific and practical approach. Many authors, who investigate multilingual children speech and/or language disorders aspects, note the needs to evaluate the risk factors of speech disorders, to prepare multilingual children’s language assessment methods that help identify which children need language pathologist and help while learning a new language and to prepare for these children’s needs appropriate individual educational plan. While providing speech therapy or other assistance, it is important that multilingual children maintain appropriate education and learning conditions from specialists, it is necessary parent’s communication with speech therapists working with multilingual children, and professional competence and methodological acquirements. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61113
Updated:
2018-12-17 13:54:39
Metrics:
Views: 75    Downloads: 17
Export: