Ikimokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų kalbų ugdymo realijos: Lietuvos patirtis pasauliniame kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų kalbų ugdymo realijos: Lietuvos patirtis pasauliniame kontekste
Alternative Title:
Realia of language development of young bilingual children: Lithuanian experience in the European context
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 87, p. 126-131
Straipsnis anglų k: Bildungs- und Kulturmanagement. Frankfurt, M.: Lang, 2008 (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 15)
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje atsiranda galimybė kurti valstybinės kalbos nelietuvių darželiuose sistemą. Šie poslinkiai yra susiję su multikultūrinio ugdymo idėjų sklaida pasaulyje. Lietuvos mokyklinėje praktikoje galima rasti dvikalbio ugdymo modelių taikymo pavyzdžių, tačiau ankstyvajam kalbų mokymui trūksta efektyvių metodikų ir tam pasirengusių pedagogų. Tokiam ugdymui pagrįsti yra reikalingas naujas mokslinis metodologinis požiūris. Straipsnyje siekiama atskleisti ikimokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų kalbų ugdymo(si) tendencijas. Straipsnyje aptariamos dvikalbio ugdymo realijos pasauliniame kontekste. Apžvelgiamas Lietuvos ir užsienio šalių patyrimas dvikalbio ugdymo plotmėje, siekiant sukurti darnią ugdymo sistemą, naudojant veiksmingiausius dvikalbio ugdymo modelius, kurie tenkintų tautinių mažumų ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinio ugdymo poreikius. Išryškėjo teoriniai skirtumai apibrėžiant dvikalbio ugdymo modelius įvairiose šalyse. Praktikoje taip pat stebimos įvairios interpretacijos juos taikant. Modelių turinio įvairovę lemia pasirinkta ugdymo filosofija, ugdymo institucijos keliami tikslai bei turimi ištekliai ir konkrečios bendruomenės poreikiai. Demokratinėse Vakarų valstybėse dvikalbystės problema sprendžiama labai įvairiai, tačiau visuomet dėmesio centre yra žmogus ir jo poreikiai. Dvikalbystės optimizavimo galimybes veikia valstybės švietimo politika, o dvikalbio ugdymo modelio pasirinkimą -ugdymo institucijos požiūris. Jei valstybės ir ugdymo institucijos požiūriai sutampa, sudaromos palankios sąlygos išmokti abi kalbas. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti dvikalbių vaikų ugdymą Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinis amžius; Dvikalbiai vaikai; Bilingvizmas; Multilingvizmas; Dvikalbio ugdymo modeliai; Preschool age; Bilingual children; Bilingualism; Multilingualism; Models of bilingual education.

ENThe article discusses realties related to bilingual education. [...] In the sphere of teaching Lithuanian there has recently occurred a possibility for radical changes not only in the perception of teaching the Lithuanian language as a mother tongue, but also to establish a system of teaching the state language in kindergartens and schools for non-Lithuanian children. Such changes are resulted in by spread of ideas of multicultural education in the world. All over the world the problem of bilingualism is solved applying a number of various solutions; however, whatever decision is applied, the focus is always laid on an individual and his/her needs. Possibilities for optimalisation of bilingualism as a phenomenon are directly affected by an education policy of a particular country, whereas the choice of model for bilingual education is influenced by an attitude of education institution to bilingualism or multilingualism, which exist in reality. A variety of content of models is conditioned by needs of a particular community, goals set by an education institution and resources available. Lately a new approach to a child and language teaching has been observed in Lithuania. Early bilingualism is perceived as an important social, multicultural and educational phenomenon, which requires an appropriate response and professionally prepared teaching programmes and methodologies. The first steps in the area are reflected by the recently developed and tested individual programmes: 'The Lithuanian language in non-Lithuanian schools. Pre-primary period' and 'The Lithuanian language development of pre-primary bilingual children'. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17403
Updated:
2018-12-17 12:03:50
Metrics:
Views: 206    Downloads: 89
Export: