Žaidimo svarba ikimokyklinio amžiaus vaiko socializacijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žaidimo svarba ikimokyklinio amžiaus vaiko socializacijai
Alternative Title:
Importance of game for preschool child's socialization
In the Journal:
Socialinis ugdymas (Šiaulių universitetas). 2014, 7, p. 33-38. Postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai
Keywords:
LT
Socializacija; Vaikas; Žaidimas.
EN
Child; Game; Socialization.
Summary / Abstract:

LTIkimokykliniame amžiuje žaidimas yra glaudžiai siejamas su vaiko asmenybės visapusišku ugdymu: jo fizinių ir psichinių galių lavinimu, naujų žinių ir įgūdžių įgijimu bei plėtojimu, elgesio korekcija, vertybių įsisavinimu, gyvenimiškos patirties, įsijaučiant į skirtingus žaidėjų socialinius vaidmenis, įgijimu. Tinkamai parinktu ar spontanišku žaidimu jau nuo ankstyvojo amžiaus yra ugdomi vaiko socialiniai gebėjimai, įgyjama ankstyvosios socialinės patirties, nuo kurios ateityje priklausys vaiko sėkmė mokykloje, bendravimas su kitais žmonėmis. Šiame kontekste žaidimą galima laikyti pagrindiniu vaiko ankstyvosios socializacijos veiksniu. Tyrimu nustatyta, kad žaidimas yra svarbus vaikų gebėjimams ugdyti, tačiau ryškiausiai pedagogių nuomonės išsiskyrė dėl socialinių ir pažintinių gebėjimų ugdymo galimybių žaidimais. Žaidimą sėkmingai galima taikyti vaikų tarpusavio santykių plėtotei, bendravimui su suaugusiaisiais skatinti. Žaidimas padeda stiprinti vaikų savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžius, yra svarbus emocijų suvokimui ir raiškai. Mažiausiai, pedagogių nuomone, žaidimas tinka vaiko savivokos ir savigarbos gebėjimams ugdyti. [Iš leidinio]

ENGame is closely related with the personality of the child‘s holistic education in his preschool age: education of his physical and mental powers, acquisition of knowledge and skills, behavioral correction, asimilation of values, life experience, empathic to the different players in social roles. Child‘s social skills are educated since an early age by properly chosen and spontaneous game, is acquired early social experience, from which in the future will depend child‘s success at school, communication with other people. In this context the the game can be considered as the main factor of child‘s early socialization. The research was found, that the game is an important in child‘s education of competencies, but the most suitable for the social and cognitive skills education. The game can be successfully applied for the development of children‘s peer relations, for the stimulation of comunication with adults. The game helps to strengthen children‘s self-regulation and self-control skills, is important for emotions’ understanding and expression. According to the teachers, games are at least suitable for children‘s self-perception and self-esteem skills education. [From the publication]

ISSN:
2351-6194; 2351-6208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60198
Updated:
2020-03-06 14:15:02
Metrics:
Views: 102
Export: