Maži vaikai kaip socialinė grupė: socializacijos procesų ir pasiekimų tyrimai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMaži vaikai kaip socialinė grupė: socializacijos procesų ir pasiekimų tyrimai
Kita antraštėSmall Children as A Social Group: Research on Socialisation Processes and Achievements
AutoriaiJuodaitytė, Audronė
LeidinyjePedagogika . 2005, 77, p. 5-9
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTVaikai; Mažamečiai; Socialinės grupės; Tyrimai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojami 5-6 metų vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius), socializacijos procesai ir pasiekimai, nulemti naujų Lietuvos gyvenimo (socialinio, ekonominio, kultūrinio) reiškinių ir demokratinės visuomenės raidos procesų. Mažų vaikų socialinė patirtis kategorizuojama pagal savęs, savo vaidmens šeimoje, darželyje, visuomenėje suvokimą. Atskleidžiama vaikų kaip socialinės grupės, universaliųjų (bendrųjų) socialinės sampratų esmė, išryškinamas jų svarbumas ugdymo pertvarkai (nuo tradicinio į humanistinį). Nagrinėjama pedagogų orientacijų kaita, suteikiant vaikams kuo daugiau galimybių jų savarankiškų iniciatyvų raiškai. Straipsnyje analizuojami longitundinio tyrimo atlikto 1998 -2004 m. rezultatai, atskleidžiantys vaikų pasiekimus socializacijoje tuo Lietuvos ekonominio-socialinio gyvenimo laikotarpiu, kai galutinai įsitvirtino Lietuvos kaip valstybės statusas, o ugdyme išryškėjo demokratinės vertybės. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the socialisation processes and achievements of 5-6 year old children attending preschool institutions (kindergartens) which are determined by the new (social, economic and cultural) phenomena in Lithuania’s life, as well as the processes of the democratic society development. The social experience of small children is categorised by their understanding of themselves and their role in the family, in the kindergarten and in the society. The article reveals the crux of the universal (general) social conceptions of children as a social group and highlights their importance to the educational reform (from traditional to humanist education). It examines changes in the views of the pedagogues, whereby children are given more opportunities for independent initiatives. The article analyses the results of a longitudinal research carried out in 1998-2004 which show the children’s socialisation achievements during the period of Lithuania’s economic and social life, when Lithuania affirmed its status as an independent state and democratic values were given prominence in education.

ISSN1392-0340, 2029-0551
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/886
Atnaujinta2018-12-20 23:04:20
Metrika Peržiūros: 16    Atsisiuntimai: 9