Metų laikų įvaizdis bei vertinimas lietuvių paremijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metų laikų įvaizdis bei vertinimas lietuvių paremijose
Alternative Title:
Image and valuation of seasons in Lithuanian paremias
In the Journal:
Filologija. 2015, Nr. 20, p. 75-87
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paremijos; Pasaulėžiūra; Pavasaris; Ruduo; Tradicinė; Tradicinė pasaulėžiūra; Vasara; Žiema; Žmogus; Autumn; Man; Paremias; Spring; Summer; Traditional worldview; Winter.
Keywords:
LT
Paremijos; Pasaulėžiūra; Pavasaris; Ruduo; Tradicinė; Tradicinė pasaulėžiūra; Vasara; Žiema; Žmogus.
EN
Autumn; Man; Paremias; Spring; Summer; Traditional worldview; Winter.
Summary / Abstract:

LTŽodžiai pavasaris, vasara, ruduo ir žiema daugumai žmonių vis dar asocijuojasi ne tik su meteorologija, oru, metų laikais, bet ir su žmogaus gyvenimo ciklu. Stebėdami kintančią aplinką, žmonės ją sieja su besikeičiančiu žmogaus gyvenimu. Šio straipsnio tikslas – ištirti, kokios žmogiškosios savybės, žmogų supančios aplinkos reiškiniai atskleidžiami, o sykiu ir vertinami lietuvių paremijose, pasitelkiant metų laikų įvaizdį. Straipsnyje aptariamas tradicinės kultūros žmogaus požiūris į skirtingus metų laikus ir tai, kaip jis kinta šiandieniame pasaulyje. Metų laikai, kaip nemažai kitų gyvosios ir negyvosios gamtos objektų, tampa vienu vertinimo matu, kuris pasitelkiamas vertinant įvairias žmogaus išvaizdos ar charakterio savybes, supančią aplinką. Dominuojantys su metų laikais siejami vaizdiniai įgauna metaforinių prasmių – ūkinė veikla, meteorologiniai reiškiniai. Ypač ryškiai išsiskiria metų laikų opozicijos: pavasaris ir ruduo, vasara ir žiema. Metų laikai dažnai personifikuojami: įvaizdžiui kurti pasitelkiami žmogaus fiziniai bruožai, jo pomėgiai ar amatai. Siekiant įvertinti kuo įvairiapusiškiau, pasitelkiamas pavasaris, kuris siejamas ir su teigiamomis, ir su neigiamomis savybėmis. Nors ruduo – tai materialinių gėrybių, santuokos partnerio paieškų metas, tačiau tradicinėje pasaulėžiūroje ryškiau nei ūkinė gausa atsispindi gamtos sąlygų kaita. Pastebėta, jog vasara vertinama geriau nei kiti metų laikai, su kuriais ji yra lyginama, tačiau individualiuose priežodžiuose vasara neturi ryškaus teigiamo skiriamojo požymio. Žiema visais laikais buvo sunkiausias, nemaloniausias ir savo trukme nuobodžiausias metų laikas, ką atspindi ir paremijų tekstai. [Iš leidinio]

ENSuch words as spring, summer, autumn and winter still have association not only with meteorology, weather or seasons, but also with the cycle of human life for many people. People who observed the changing environment often connected this with a changing life of man. The aim of this article – to research which human characteristics, phenomena and attributes are revealed and valued in Lithuanian paremias by the image of seasons. It also inevitably speaks about man’s approach to different seasons in traditional culture and how it is changing nowadays. Texts from various printed or computerized sources have been used to illustrate it. Seasons,as many other objects of living or inanimate nature, become one of the valuing measures. They are invoked for valuing various characteristics of man’s appearance and character and the surrounding. Dominating images, which are connected with different seasons and assume metaphorical meanings, are agricultural activity and meteorology. The oppositions of seasons (spring-autumn, summer-winter) are accentuated and very often. Seasons are quite often personified: man’s attributes, crafts and hobbies are invoked. The most versatile season is spring as it used for valuing positive and negative characteristics either. Although autumn was a season of material goods and wedding season, but paremias emphasize sadness because of changing weather. It should be noted that only summer bears a highly positive value compared to other seasons. Winter was the hardest, most unpleasant and most boring season of all and this is reflected in paremieas. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59753
Updated:
2021-03-19 17:23:05
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: