Liaudiškieji žaliaminės odos išdirbimo būdai: savitumai ir etnokultūrinės sąveikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudiškieji žaliaminės odos išdirbimo būdai: savitumai ir etnokultūrinės sąveikos
Alternative Title:
Folk methods of dressing raw hide: peculiarities and ethnocultural interaction
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 6, p. 16-25
Keywords:
LT
19 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Liaudies kultūra / Folk culture; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – liaudiškieji žaliaminės odos išdirbimo būdai Lietuvoje ir jų analizė. Tikslas – remiantis etnografine literatūra ir 1992-1998 m. etnografinių ekspedicijų metu autorės iš visų Lietuvos etninių regionų surinktais duomenimis, išnagrinėti naminio žaliaminės odos išdirbimo būdus, jų paplitimą, taip pat panaudotą techniką ir technologiją, jos savitumus, palyginti nagrinėjamų realijų sąveiką su analogiškais reiškiniais kaimyninėse šalyse. Naminės žaliaminės odos <...>išdirbimas vyko dviem etapais: 1) odas konservuojant tuojau pat po nulupimo; 2) odas išdirbant technologiniais procesais, tam būdavo panaudojami atitinkami įrankiai ir medžiagos. Žaliaminės odos kokybė priklausė nuo tinkamai paruoštos žaliavos ir išdirbimo būdų. Lietuvoje ją išdirbdavo amatininkai – pakinktininkai (rimoriai) ir odininkai (lietuviai, totoriai, rusai, rečiau žydai). XIX a. antroje pusėje – XX a. pirmoje pusėje Lietuvoje amatininkai naudojo du žaliaminės odos išdirbimo būdus: 1) sausą – mechaninį, kai plaukus nuo odos nuskusdavo aštriu įrankiu ir 2) šlapią – raugintinį, kai plaukus nuo odos pašalindavo organinėmis arba mineralinėmis medžiagomis. <...>Nagrinėjamuoju laikotarpiu panašiai žaliaminę odą išdirbdavo ir kaimyninių šalių (Lenkijos, Rusijos bei Baltarusijos) odininkai. <...>Žaliaminės odos išdirbimo įrankiai ir medžiagos dėl šio amato specifiškumo ir konservatyvumo keitėsi labai lėtai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Žalia oda; Liaudiškumas; Savitumai; Skin; Folk; Peculiarities.

ENThe subject of the article is folk methods of dressing raw hide in Lithuania and their analysis. The article aims on the basis of ethnographic literature and data from ethnographic expeditions of 1992-1998 collected by the author from all ethnic regions of Lithuania to analyze folk methods of dressing raw hide, their occurrence, used technique and technology, their particularities and to compare interaction of analyzed realities with analogous phenomena in neighbouring countries. The dressing of raw hide included two stages: 1) hide conservation carried out immediately after stripping off; 2) technological processes of dressing involving appropriate tools and materials. Quality of raw hide depended on properly prepared raw and methods of tanning. In Lithuania craftsmen saddlers (so called rimoriai) and curriers (Lithuanians, Tatars, Russians and Jews) were involved in dressing of hide. At the second half of XIX century and the first half of XX craftsmen used tow types of dressing of raw hide: 1) Dry - mechanical technique when the hair was scraped off by using sharp tool and 2) Wet – tanning technique when the hair was eliminated with organic and inorganic substances <...>. During the period involved in analysis the same dressing of hide was observed in neighbouring countries (Poland, Russia and Byelorussia). <...>Tools and materials for dressing of raw hide due to specifics and conservativeness of this craft was changing slowly.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7754
Updated:
2018-12-20 22:53:17
Metrics:
Views: 81    Downloads: 3
Export: