Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku
In the Book:
Dwa doktoraty z uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005. P. 149-327
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LT1929 m. parašytoje daktaro disertacijoje analizuojama XVII a. Vilniaus istorija. Miesto istorijai ypač reikšmingos dvi datos: 1387 m. Magdeburgo teisių suteikimas ir 1655 m. įvykusi maskvėnų okupacija. Išsamiai aptarta temos istoriografija ir archyviniai bei publikuoti šaltiniai. Pirmame skyriuje atskleidžiama XVII a. I pusės Vilniaus topografija. Remiantis įvairiais išlikusiais miesto aprašymais, kartografine medžiaga detalizuojamas miesto plotas, jo plėtros kryptis, priemiesčių klostymosi tendencijos, forticikaciniai sprendimai. Taip pat analizuojamas miesto išplanavimas ir užstatymas, čia buvę pastatai, gatvių tinklas, turgaus aikštė. Apžvelgiamas mūrinių ir medinių pastatų santykis mieste. Aptariami ir įvairių konfensijų maldos namų pastatai bei šalia jų veikusių špitolių išsidėstymas miesto erdvėje. Savarankiškas poskyris skirtas švietimo įstaigų pastatų topografijai. Pirmas skyrius baigiamas pilies įsikomponavimo į miesto vaizdą aptarimu ir apibendrinamas per Vilniaus topografinių elementų prizmę išryškėjantis miesto vaizdinys. Antrame skyriuje dėmesys sutelkiamas į miesto gyventojų tyrimą. Įvairiais pjūviais analizuojamas gyventojų skaičius, tautinė, religinė sudėtis ir kiti demografiniai rodikliai. Aptariami etniniai, religiniai, kultūriniai gyventojų santykiai, jų gyvenimo mieste kasdienybė, ūkinė ir ekonominė veikla. Trečiame skyriuje analizuojama miesto savivalda, aptariamas iždas, miesto finansinių įplaukų ir išlaidų apimtys. Disertacijos pabaigoje – XVII a. vidurio Vilniaus planas su išsamia legenda.Reikšminiai žodžiai: Vilnius, Magdeburgo teisė, religijos, bažnyčios, religiniai santykiai, jursdikos, pajamos, išlaidos, prekyba, spaustuvės; Vilnius, the rights of Magdeburg, religions, churches, religious interactions, jurisdiction, income, outcome, trading, printing houses.

ISBN:
8371773730
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59711
Updated:
2022-12-29 15:06:47
Metrics:
Views: 53
Export: