Korupcijos fenomenas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcijos fenomenas
Alternative Title:
Phenomenon of Corruption
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTKorupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės" - tai metodinė priemonė aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. Leidinyje pristatomas dvejų metų projekto "Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant bei sąmoninant visuomenę" rezultatas - dėstomųjų dalykų programos ir išplėstiniai paskaitų planai, atspindintys antikorupcinio ugdymo galimybes socialinių mokslų studijų programose. Projektas, kurį rėmė Jungtinių Tautų Vystymo programa ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, buvo vykdomas atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatas. Leidinio skaitytojai galės ne tik pasinaudoti parengtomis mokymo programomis, bet ir ras daugiau informacijos apie korupciją, jos išplitimą pasaulyje ir Lietuvoje, apie šį reiškinį aukštojo mokslo sistemoje, dėstytojų ir studentų požiūrį į korupciją ir jos sampratą.Reikšminiai žodžiai: Antikorupcinis ugdymas; Aukštosios mokyklos; Anticorruption training; Highner school.

EN“Corruption in Higher Schools: Attitudes, Problems, Possibilities of Decision” (Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės) is a methodical tool for the lecturers and students of higher schools. The study presents the result of a two-year project “Corruption Prevention by Educating, Forming and Advising the Society” (Korupcijos prevencija šviečiant, informuojant bei sąmoninant visuomenę), i.e. the programmes of subjects and expanded lecture plans reflecting the possibilities of anticorruption education in the programmes of social science studies. The project supported by the United Nations Development Programme and the Government of the Republic of Lithuania was performed taking into account the provisions of the National Programme for Fight Against Corruption. The readers of the study will be able not only use the prepared educational programmes, but will also find more information regarding corruption, its outspread in the world and in Lithuania, such a phenomenon in the system of higher education, the attitude of lecturers and students towards corruption, and its definition.

ISBN:
9955428600
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/596
Updated:
2013-04-28 15:19:34
Metrics:
Views: 48
Export: